# investujte na fin trhoch  20. 12. 2022

Centrálne banky opäť pritvrdili

Uplynulý týždeň nebol pre väčšinu akciových investorov veľmi priaznivý. Akciové trhy po celom svete si pripísali ďalšie straty. Ani jeden z hlavných amerických indexov nezatvoril týždeň v zelenom. Dow Jones stratil -1,66%, S&P 500 -2,08% a technologický Nasdaq až -2,72%. Európske indexy na tom boli dokonca ešte horšie. Paneurópsky index Eurostoxx 50 stratil -3,52%, nemecký Dax -3,32% a britský FTSE 100 -1,93%. Čínske indexy na tom boli lepšie len minimálne, keď Hang Seng stratil -2,26% a CSI300 -1,1%. Čínske akcie si ešte hľadajú svoj smer po opustení politiky nulovej tolerancie covidu v dôsledku protestov a slabnúcej ekonomiky.

Hlavným dôvodom negatívneho sentimentu na akciovom trhu boli zasadnutia centrálnych bánk na oboch stranách Atlantiku. Americký FED v snahe dostať infláciu pod kontrolu opäť zdvihol sadzbu nahor. Podľa očakávaní to bol posun o 50 bázických bodov, o 25 menej ako na posledných zasadnutiach. Tento samotný krok by s trhmi nič nespravil, keďže šlo o očakávaný krok. Prekvapivejším však bolo oznámenie, že FED bude dvíhať sadzby vyššie, ako by si niektorí účastníci trhu želali. Predstavitelia FEDu naznačili, že budú dvíhať sadzby až k 5,125%, namiesto pôvodne očakávaným k 4,625%. FED týmto krokom naznačuje, že aj napriek znižujúcej sa inflácii, cenová stabilita ešte nie je istá a musíme sa pripraviť na prostredie s vyššou infláciou a vyššími úrokmi. Budúci rok už začneme vnímať reštriktívnejšiu politiku FEDu viac aj v reálnej ekonomike prostredníctvom zvyšujúcej sa nezamestnanosti a ochladenia rastu HDP v USA.

Rovnako ako FED sa zachovali aj hlavné centrálne banky v Európe. Bank of England aj ECB zdvihli sadzby unisono o 0,5%. Prezidentka ECB Christine Lagarde navyše varovala finančné trhy, že nemajú očakávať skoré zastavenie rastu úrokových mier. Takáto správa bola jednoznačným odkazom o ďalších reštriktívnych krokoch ECB na nadchádzajúcich zasadnutiach v budúcom roku. ECB má pred sebou ešte ťažkú úlohu, keďže posledné dáta o inflácii sú stále veľmi vysoké – posledný údaj za november poklesol len na 10% z októbrových 10,6% aj napriek zvýšeniam sadzieb, ktoré má za sebou.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.