# investujte na fin trhoch  18. 9. 2023

Európsky automobilový priemysel má problém, tým pádom aj Slovensko

Electric car

Na nedávnom automobilovom salóne v Mníchove sa potvrdil dlhodobý trend, ktorý si doteraz v Európe nikto nechcel pripustiť. Európske automobilky postupne ale isto strácajú svoj trhový podiel vo svete voči čínskym automobilkám. Zatiaľ čo európske firmy stále dominujú vo výrobe spaľovacích motorov, tak čínske firmy ovládli trh elektrických áut. Najlepším príkladom o dominancii čínskych automobiliek na autosalóne v Mníchove bolo ich zastúpenie v sektore elektrických modelov, ktoré bolo dvojnásobné oproti roku 2021. Problém je, že spaľovacie motory sa čoraz častejšie ukazujú ako zastaralá  technológia, ktorá v najlepšom prípade má pred sebou dve dekády života. V najbližších rokoch postupne zažijeme podobný prechod na elektrické autá podobne, ako sme zažili prechod z tlačidlových telefónov na súčasné „smart“ telefóny. Práve táto paralela nám môže dobre poslúžiť v tom, ako nová technológia dokáže kompletne zmeniť spotrebiteľské správanie.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Prechod na elektrické autá v najbližšej budúcnosti potvrdzuje aj Medzinárodná agentúra pre energiu, ktorá odhaduje, že budúci rok spotreba ropy dosiahne svoj vrchol na úrovni 103 miliónov barelov denne a od tejto úrovne začne postupne klesať. Dôvod sú práve elektrické autá. Rovnako táto agentúra odhaduje, že v roku 2030 bude celosvetový podiel elektrických áut predstavovať približne 35%. V Číne tvorí podiel elektrických áut 25% už teraz, pričom ich rast predstavuje 87% ročne. Obrovský náskok, ktorý si Čína vytvorila má za následok, že čínske automobilky dokážu vyrábať elektromobily zhruba o 20% až 25% lacnejšie.

Pri elektromobiloch sú rozhodujúce najmä dve veci. Výdrž, respektíve životnosť batérie a zároveň softvér. V obidvoch prípadoch dokážu čínske firmy prekonať svojich európskych konkurentov. Tým, ako sa softvér v elektromobiloch dostáva stále viac do popredia, na seba vozidlá budú preberať stále nové a nové funkcie. Podobne ako sa z telefónu stal postupom času malý osobný počítač, ktorý sa nám zmestí do vrecka, tak aj vozidlá si budú prechádzať svojím vývojom a autá nebudú iba autami.

Pre európske automobilky predstavuje prechod na novú technológiu obrovský problém rovnako, ako kedysi predstavoval obrovský problém pre NOKIU nástup „múdrych“ telefónov. Táto evolúcia za pochodu sa bytostne dotkne aj Slovenska. Kým štandardný spaľovací motor má viac ako 200 súčiastok, tak motor v elektrickom vozidle ich má približne 20. Tento nepomer znamená, že menej zamestnancov je potrebných pri výrobe elektrických vozidiel. Slovensko je bytostne závislé od automobilového priemyslu, ktorý tvorí približne dve tretiny celkového exportu. Okrem toho na automobilový priemysel sú naviazané dodávateľské reťazce, ktoré sú nemenej závislé od vývoja v tomto sektore. Trhový podiel čínskych automobilových firiem v Európe narástol z 1% v roku 2021 na 3% v roku 2023. Aj keď sa zatiaľ jedná  iba o malý podiel, tak trend je jednoznačný.

Európe zostáva iba dúfať, že európske automobilky dokážu postupom času znížiť náskok, ktorý si čínske firmy vytvorili. Bude to dobré pre Európu a rovnako aj pre Slovensko.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.