# investujte na fin trhoch  27. 9. 2021

Evergrande – ďalší Lehman Brothers?

Najznámejšou čínskou firmou posledných dní je určite realitný gigant Evergrande. Developer obchodovaný na burze v Hong Kongu s ročnými tržbami atakujúcimi hodnotu 78 miliárd USD a realitnými projektami vo všetkých čínskych provinciách a viac ako 200 čínskych mestách, predstavuje 2 % ročného HDP Číny. Problémom tejto firmy je držiteľmi dlhopisov dlhodobo ignorovaná, extrémne slabá bilancia a záväzky presahujúce úroveň 300 miliárd USD. Až 88 miliárd USD zo záväzkov predstavuje nesplatený dlh, ktorý sa nachádza na knihách čínskych bánk, ale aj medzinárodných investičných fondov a bánk v Európe alebo USA.

Problémy so solventnosťou spôsobil COVID-19 a dočasné zamrznutie transakcií na realitnom trhu. Neschopnosť kontinuálne predávať nové apartmány spoločnosti zhoršili cash flow a odštartovali finančné ťažkosti, ktoré zaklincovalo rozhodnutie centrálnej vlády ochladiť rýchlo sa prehrievajúci realitný trh, keď ceny nehnuteľností hlavne v mestách ako Shenzen, Shanghai a Peking dosiahli už prehnané úrovne. Obmedzenia vyústili v lete do stavu, že Evergrande musela začal vyplácať niektorých svojich dodávateľom nedokončenými apartmánmi namiesto hotovosti. Vo štvrtok Evergrande nevyplatila kupón na svojom USD-denominovanom dlhopise a začala tak plynúť 30-dňová lehota na uhradenie tohto záväzku. Ak spoločnosť zmešká aj tento deadline, pôjde o historicky najväčší default spoločnosti v Ázii, ktorý môže zamávať minimálne čínskym realitným trhom.

Na druhej strane má čínska centrálna vláda stále nekonečný rad možností, ako zabrániť nekontrolovanému šíreniu problému naprieč ekonomikou. Čínske štátne banky držia nemalú časť záväzkov a lokálne vlády môžu na seba prebrať aktivity developera vo svojich provinciách. Prirovnávať bankrot Evergrande ku kolapsu Lehman Brothers a celého realitného trhu v USA je preto podľa mňa nezmyselné. Najviac na tento default teda doplatia medzinárodní držitelia USD dlhopisov spoločnosti. Nikto sa však nemôže tváriť, že ide o až tak nečakanú udalosť. Neudržateľnosť business modelu Evergrande bola známa a nevidel ju len človek, ktorý ju nechcel vidieť.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.