# investujte na fin trhoch  2. 10. 2023

ČNB bez zmeny

Česká národná banka (ČNB) na svojom septembrovom menovo-politickom rokovaní ponechala základnú úrokovú sadzbu na siedmich percentách. Hlasovanie bolo 7-0 pre zachovanie sadzieb bez zmeny.  Na rovnakej úrovni je sadzba od minuloročného júna. Aktuálne obdobie bez zmeny úrokových sadzieb je najdlhšie od roku 2017, kedy skončila takmer päťročná fáza, počas ktorej bola základná úroková sadzba bez zmeny na 0,05%. Následne od roku 2017 banková rada menila sadzby prinajmenšom raz ročne.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

„Diskutovali sme o pláne znižovania úrokových sadzieb, nie o možnosti znižovania úrokových sadzieb. Budeme pripravení, máme jasnú stratégiu, ale kľúč je v tom, že na každom ďalšom rokovaní bankovej rady budeme vyhodnocovať nové dáta,“ povedal na tlačovej konferencii guvernér Aleš Michl. Podľa guvernéra je banková rada odhodlaná pokračovať v boji proti inflácii, kým sa ju nepodarí dostať úplne pod kontrolu. Súčasné nastavenie sadzieb vníma rada ako adekvátne pre to, aby sa podarilo dostať infláciu k dvojpercentnému cieľu v budúcom roku. Dôležitou podmienkou pre dosiahnutie cenovej stability sú podľa Michla tiež zodpovedná rozpočtová politika a umiernený mzdový vývoj. „Cesta k dlhodobo nižšej inflácii vedie teda aj napriek znižovaniu deficitu štátneho rozpočtu,“ povedal. Taktiež vydal signál, že by mu osobne nevadilo zníženie inflácie mierne pod dvojpercentný cieľ. „Kľúčové je zabrániť perzistencii inflácie, znížiť aj jadrovú infláciu v budúcom roku a doručiť Českej republike obdobie nízkej inflácie,“ dodal Michl.

Jadrová inflácia, ktorá je očistená o sezónne vplyvy, vplyv zmien regulovaných cien, vplyv daňových úprav a iné administratívne opatrenia, sa podľa prognózy ČNB bude budúci rok ešte pohybovať nad troma percentami. Podľa Michla je potrebné aj ju stlačiť k dvom percentám. Centrálna banka zároveň minulý mesiac zlepšila odhad celoročnej inflácie, ktorá by podľa nej mala dosiahnuť 11%. V máji ČNB odhadovala, že inflácia bude 11,2%. V budúcom roku by mala byť podľa ČNB priemerná inflácia 2,1%, oproti predchádzajúcej prognóze sa tak jej odhad nezmenil. V roku 2025 centrálna banka očakáva celoročný rast spotrebiteľských cien o 1,7%.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.