# investujte na fin trhoch  28. 12. 2022

Ako bojuje Česká národná banka voči inflácii?

Česká národná mena

Banková rada Českej národnej banky (ČNB) na decembrovom zasadnutí opäť podľa očakávania ponechala základnú úrokovú sadzbu na 7%. Sedempercentná sadzba platí od druhej polovice júna a banková rada ju ponechala na rovnakej úrovni už na štvrtom zasadnutí v rade. ČNB tiež zopakovala, že bude brániť nadmerným výkyvom kurzu koruny.

Tento komentár nájdete v audio verzii na všetkých podcastových platformách, alebo tu…

Členovia bankovej rady ČNB v rozhovoroch s médiami dávajú najavo, že chcú zachovať stabilitu sadzieb. Člen bankovej rady Oldřich Dědek napríklad uviedol, že vzhľadom na údaje naznačujúce dosiahnutie vrcholu inflácie v ČR, prevažujú argumenty pre ponechanie sadzieb v terajšej výške. Členka bankovej rady Kubelková považuje sadzby pre súčasnú situáciu za dostatočne vysoké, pričom pre ich ďalšie zvýšenie by hlasovala v prípade, že by sa v reálnej ekonomike prejavili pro-inflačné riziká, napríklad by výrazne ožil domáci dopyt. Obaja zároveň vylúčili, že by teraz banková rada zvažovala zníženie sadzieb.

Banková rada naposledy zvýšila základnú úrokovú sadzbu ešte pod vedením bývalého guvernéra Rusnoka na konci júna, vtedy to bolo o 1,25 percentuálneho bodu na sedem percent. Terajšie úrokové sadzby sú najvyššie od roku 1999. Predpokladá sa stabilita úrokových sadzieb aj do budúcna, v strednodobom horizonte podľa nich budú klesať len pomaly. Podľa aktuálneho výhľadu ekonómovia očakávajú zníženie základnej sadzby v budúcom roku na päť percent, v roku 2024 by sa podľa neho mohla dostať na tri percentá.

Guvernér Michl na tlačovej konferencii tiež zdôraznil, že sa nemusia naplniť očakávania trhu, že sadzby ČNB sú na vrchole. „Očakávania trhu, že sadzby v prvej polovici roka nezvýšime, sa nemusia naplniť. Banková rada je pripravená zvýšiť sadzby najmä ak vzrastie riziko dopytovej inflácie,“ povedal. Guvernér zopakoval záväzok ČNB bojovať proti inflácii, kým neklesne k dvom percentám. V novembri predstavovala 16,2%. Domáce dopytové tlaky podporujúce infláciu sa podľa Michla zmierňujú, keď klesá spotreba domácností, oslabuje realitný a hypotekárny trh a reálne mzdy sa znižujú.

Neistotou ďalšieho vývoja je očakávané januárové precenenie tovarov a služieb, či ďalší vývoj konfliktu na Ukrajine. V aktuálne zverejnenej prognóze ČNB zhoršila odhad vývoja tuzemskej ekonomiky pre tento aj budúci rok. Tento rok očakáva rast hrubého domáceho produktu o 2,2% a budúci rok jeho pokles o 0,7%. V predchádzajúcej prognóze z augusta počítala pre tento rok s hospodárskym rastom o 2,3% a na budúci rok s rastom o 1,1%. Vlani ekonomika ČR stúpla o 3,3%.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.