# investujte na fin trhoch  2. 3. 2022

Finančné trhy klesajú. Čo teraz?

Pokles finančných trhov, v investorskej hantýrke nazývaný aj medvedí trh, je bežnou súčasťou obchodovania. Jeho opakom je tzv. býčí trh. Šikovní investori vedia vo svoj prospech využiť oba typy. Prezradíme vám niečo o tom, čo tieto označenia znamenajú, ako vznikli a ako zarobiť na oboch.

Predstavte si klasickú krivku vývoja ceny akcií alebo akciového indexu. Raz ide nahor, raz nadol. O býčom trhu hovoríme vtedy, keď hodnota akcií rastie. O medveďom naopak vo chvíli, keď klesá. Paradoxne, zarobiť sa dá v oboch prípadoch.

Prečo býk a medveď?

V skutočnosti asi nikto nevie, prečo dostal vývoj na trhoch takéto označenia. Komu napadlo pomenovať vzostup po býkovi a pokles po medveďovi? Ako píše Investopedia, kolujú dve hlavné teórie.

Prvá teória: Býk a medveď majú svojský spôsob útočenia na nepriateľov. Býk sa skloní, naberie ich na rohy a vyhodí do vzduchu. Medveď koná presne opačne. Postaví sa na zadné a silnými labami súpera zloží k zemi.

Druhá teória: Obchodníci s medveďou kožušinou v minulosti predávali aj kožušinu, ktorú ešte ani nemali. Špekulovali však s jej budúcou cenou – predpokladali, že klesne. Tým pádom ju od lovcov neskôr kúpili výhodnejšie, avšak medzitým si jej predaj dohodli za vyššiu cenu. Vďaka vzniknutému rozdielu teda zarobili.

Ako často sa vyskytujú jednotlivé typy trhov?

V období rokov 1926 až 2018 sme zaznamenali mnoho periód, v rámci ktorých sme mohli hovoriť o býčom alebo medveďom trhu. Ak zmonitorujeme vývoj indexu S&P 500, narátame deväť býčích a osem medvedích období.

Aj keď tento pomer vyznie vyrovnane, vyrovnaný ani náhodou nie je. Priemerná dĺžka býčieho trhu totiž predstavovala 9,1 roka s priemerným kumulatívnym rastom 480 %. Priemerná dĺžka medvedieho trhu však predstavovala len 1,4 roka s priemernou kumulatívnou stratou -41 %.

Zdroj: First Trust Advisors L.P., Morningstar

Ako zarobiť na býčom trhu?

Pochopenie býčieho trhu a spôsobu, ako na ňom zarobiť, nie je náročné. V období, keď sa očakáva zlepšovanie situácie, rast HDP a celkový ekonomický progres, budú hodnoty akcií rásť.

Investor teda urobí tú najlogickejšiu vec: kúpi akcie a počká si na vzostup ich hodnoty. Zarobené.

Ako zarobiť na medveďom trhu?

Vzhľadom na uvedené je na prvý pohľad ťažké predstaviť si, ako je možné zarobiť na medveďom trhu. V období, keď ceny akcií klesajú, by to predsa nemalo byť možné.

Opak je však pravdou a pre lepšie pochopenie situácie uvedieme príklad:

Ako investor vlastníte 100 akcií v hodnote 100 eur. Ekonomika prechádza do obdobia recesie, očakáva sa inflácia a pokles hodnoty akcií. Vy to vytušíte a akcie predáte. Získate 10 000 eur. O pár týždňov hodnota akcií skutočne poklesne – napríklad na 90 eur – a vy ich kúpite. Za sto akcií zaplatíte 9 000 eur. Ste teda v rovnakej východiskovej pozícii ako na začiatku – vlastníte sto akcií – ale súčasne máte na ruke 1 000 eur. Zarobili ste.

Dlhodobé investovanie

Pri uvažovaní o tom, akú investičnú stratégiu zvoliť, existuje jedna univerzálna odpoveď: stavte na dlhodobé investovanie. Investovanie je totiž beh na dlhú trať. Býčie a medvedie trhy sa budú striedať, ale z dlhodobého hľadiska príde profit. Kto hľadá zhodnotenie peňazí v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, v investičnej oblasti nepochodí.

Pre pustenie sa do investovania je vhodný akýkoľvek okamih, avšak výhľadovo treba rátať s obdobím aspoň niekoľkých rokov. Raz príde rast, inokedy pokles, no dlhodobá krivka vždy vykazuje pozitívny trend. Tak tomu bolo aj nedávno, v roku 2020, keď svetom otriasol nástup pandémie.

Dobrou radou pre začínajúcich investorov je stretnutie sa s finančným sprostredkovateľom, dôsledná analýza vašich očakávaní a potrieb a stanovenie investičného cieľa. História ukazuje, že ak sa budete tohto cieľa držať, úspech vás neminie.

Skúsení správcovia portfólia

Bohužiaľ ukazuje sa aj to, že bežný investor na trhu často koná skratovo. Rýchlo chce zarobiť, neukazuje potrebnú trpezlivosť a keď príde pokles, ovládnu ho emócie a stratí triezvy pohľad na vec. Ak sa v danej chvíli začne svojho portfólia zbavovať a prestane sledovať cieľ, úspech sa nedostaví.

Ak sa nechcete popáliť, zverte svoju investíciu do rúk odborníkov. IAD Investments je najstaršou správcovskou spoločnosťou na Slovensku. Na trhu pôsobí viac ako 30 rokov a dôveruje jej viac ako 53 000 klientov. Naši portfólio manažéri denne sledujú situáciu na finančných trhoch. Ich dlhoročné skúsenosti sú k dispozícii aj vám. Stačí si vybrať a investovať do niektorého z našich podielových fondov.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.