# investujte na fin trhoch  14. 3. 2022

Kroky ECB na skrotenie inflácie

Európska centrálna banka na svojom štvrtkovom zasadnutí uviedla, že ukončí svoj rozsiahly program nákupu dlhopisov skôr ako sa očakávalo, a taktiež si pripravila pôdu pre zvýšenie úrokových sadzieb koncom tohto roka, čím podčiarkla výzvu, ktorej Európa čelí pri zvládaní potenciálneho stagflačného šoku spôsobeného aktuálnym vojenským konfliktom na Ukrajine.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Prekvapivé rozhodnutie ECB malo značný negatívny efekt na euro a taktiež zvýšilo náklady na pôžičky silne zadlžených európskych vlád. Prezidentka ECB Christine Lagardeová na tlačovej konferencii varovala, že vojna na Ukrajine by mohla výrazne utlmiť hospodársky rast regiónu tým, že bude mať negatívny dopad na obchod a sentiment, a zároveň v blízkej budúcnosti výrazne zvýši infláciu. „Uvedomujeme si, že existuje obrovská neistota,“ povedala Lagardeová.

Nateraz ECB naznačila, že sa viac zameriava na vysokú infláciu ako na spomalenie ekonomického rastu. V písomnom vyhlásení uviedla, že svoj program nákupu dlhopisov ukončí do septembra alebo ešte skôr, čím zrušila predchádzajúcu víziu, že nákupy budú pokračovať aj v októbri alebo neskôr. Tento krok by znamenal koniec kľúčovému stimulačnému nástroju ECB. Je to mimoriadna výzva pre eurozónu, ktorej ekonomika sa spomaľovala ešte predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Vojna bude pravdepodobne stagflačným šokom pre Európu, ktorá hraničí a má s Ruskom hlboké obchodné vzťahy vrátane veľkej závislosti od ruskej energie.

Celkovo možno povedať, že kroky ECB signalizovali rozhodný odklon od ultra voľnej menovej politiky, ktorú zaviedla v posledných rokoch. Odráža rastúcu obavu z inflácie, ktorá sa v eurozóne blíži k 6%. Konflikt na Ukrajine zvyšuje riziko tretej recesie v priebehu dvoch rokov. Je pravdepodobné, že obmedzí export, zaťaží už aj tak napäté dodávateľské reťazce a zvýši ceny energií a komodít pre domácnosti a výrobný sektor. Eurozóna je veľkým dovozcom ropy a zemného plynu, čo znamená, že nedávne prudké zvýšenie cien ropy a plynu pôsobí ako „daň“ pre domácnosti a podniky. Konflikt pravdepodobne z krátkodobého hľadiska zvýši infláciu v eurozóne, ktorá na úrovni 5,8% vo februári je už takmer trojnásobkom cieľa ECB, ktorý bol na úrovni 2%. Skrotenie inflácie bude pre ECB veľká úloha a uvidíme ako si s ňou poradí.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.