# investujte na fin trhoch  15. 5. 2023

First Citizen Bank

Nie všetky americké banky sa v posledných týždňoch zmietajú v problémoch a boja sa o svoju existenciu. A tým samozrejme nemyslím najväčšie bankové domy rangu JPMorgan, Bank of America alebo Wells Fargo. Po Krachu Silicon Valey Bank, Signature Bank a naposledy aj First Republic Bank, sa v médiách pretriasajú ďalšie mená, ktoré to majú nahnuté a iba čakajú na zaklopanie od FDIC. Hlavným kandidátom na zásah zvonku je PacWest Bancorp  (PACW), ktorej trhová hodnota od začiatku roka padla o viac ako 85%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Na druhej strane sa okrem JPMorgan ešte jedna banka výrazne posilnila od vypuknutia krízy medzi americkými regionálnymi bankami. Tou bankou je First Citizen Bank (FCNCA), banka nadobúdajúca  zvyšky po Silicon Valey Bank (SVB) – jej úverovú knihu, aktíva a depozitá.  First Citizen prebral aktíva v hodnote 107 miliárd USD, úvery v hodnote 68 miliárd USD, depozitá za 56 miliárd USD. Aktíva nadobudla banka od FDIC so zľavou 16,5 miliardy USD. Na základe zverejnených údajov za prvý kvartál 2023, First Citizen v upadnutej SVB našla veľmi dobrý deal.

Po prevzatí úverovej knihy SVB sa účtovná hodnota majetku First Citizen bank odhaduje na úrovni 1.100-1.200 USD na jednu akciu, čo je viac ako dvojnásobok hodnoty z konca roku 2022. Výsledky za prvý kvartál 2023 ukazujú, že First Citizen zaknihovali jednorazový zisk takmer 10 miliárd USD v dôsledku akvizície pozostatkov SVB  a celkovo vykázali zisk viac ako 650 USD na akciu (pre porovnanie zisk za rovnaké obdobie minulého roka bol 16,67 USD na akciu). Výbornou správou bola aj zverejnená výška depozít, keď odhady analytikov na hranici 118 miliárd USD banka prekonala úrovňou 140 miliárd USD.

Týmto dobrým výsledkom zodpovedá aj vývoj trhovej kapitalizácie spoločnosti. Akcie od začiatku roku narástli o 63%. Pre porovnanie index regionálnych bank (KBW Regional Banking Index) stratil v rovnakom období 32% svojej hodnoty.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.