# investujte na fin trhoch  6. 12. 2022

Vrchol inflácie v Európe? Skôr nie, ako áno…

Dáta za november ukazujú na spomalenie inflácie, ale pravdepodobne ide len o dočasný jav. Christine Lagardeová z ECB (Európska centrálna banka) je skeptická, že inflácia dosiahla vrchol, keďže ekonomika Eurozóny pravdepodobne vstupuje do recesie. Miera ročnej inflácie v Eurozóne sa v novembri prvýkrát od polovice roku 2021 znížila v dôsledku poklesu cien energií. Spomalenie však pravdepodobne nezastaví Európsku centrálnu banku v ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Inflácia spotrebiteľských cien v 19. krajinách, ktoré zdieľajú euro, sa zvýšila od ruskej invázie na Ukrajinu a rozhodnutia Kremľa použiť ako zbraň obrovské zásoby energie v krajine s cieľom podkopať európsku podporu Kyjeva. V dôsledku rastúcich cien energií miera inflácie v Eurozóne naďalej rastie, aj keď sa inflácia v USA od júla už štyri mesiace po sebe zmiernila, čo prinútilo ECB zvýšiť svoju kľúčovú úrokovú sadzbu výraznejšie, než kedykoľvek v jej histórii.

Stredajšie údaje štatistického úradu Európskej únie ukázali, že spotrebiteľské ceny boli v novembri o 10% vyššie ako rok predtým, čo je pokles z 10,6% ročnej miery inflácie zaznamenanej v októbri pri poklese cien energií. To znamená, že aj keď ceny naďalej rýchlo rastú, tempo rastu na mesačnej báze sa spomaľuje. To je však ďaleko od toho, aby bola inflácia pod kontrolou podľa definície ECB a nezaručuje to, že miera inflácie sa opäť nezvýši.

Miera inflácie naposledy klesla v júni 2021, ale ukázalo sa, že to bolo len krátke prerušenie jej dlhého stúpania. To isté platí podľa prezidentky ECB Christine Lagardeovej aj o novembrovom poklese. Guvernérka ECB taktiež poukázala na neistotu, pokiaľ ide o čas potrebný na to, aby sa zvýšenie veľkoobchodných cien energie na začiatku roka prenieslo na domácnosti. Jej komentáre upevnili očakávania, že ECB zvýši svoju kľúčovú úrokovú sadzbu štvrtýkrát za sebou na zasadnutí 15. decembra, hoci pokles inflácie v novembri zvyšuje pravdepodobnosť, že zvýšenie bude menšie, ako pohyby oznámené v júli a septembri.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.