# investujte na fin trhoch  6. 4. 2021

Historický míľnik na akciových trhoch

Predchádzajúci týždeň zaznamenal akciový index SP500 historický míľnik keď dosiahol psychologickú hranicu 4,000 bodov, čím si pripísal od začiatku roka výkonnosť takmer 7% v dolárovom vyjadrení. Pre porovnanie s inými americkými indexmi (Dow Jones: +8,3%, Nasdaq: +4,6%) môžeme konštatovať, že začiatok roka je pre americké akcie veľmi prajný a to vzhľadom aj na historické obdobia. Z pohľadu sektorovej orientácie, sa najviac darilo doteraz menej preferovaným sektorom ako napríklad technológiám, poprípade komunikačným službám, a naopak zaostávali defenzívne sektory ako zdravotníctvo a bežné statky. Zaujímavé prepojenie bolo vidieť na trhu amerických štátnych dlhopisov, kam sa po krátkej pauze opäť vrátili kupujúci, čím sa výnos na desaťročnom štátnom dlhopise dostal na hranicu 1,68%. Pre pripomenutie, keď ceny dlhopisov rastú, ich výnosy klesajú.

Za zmienku stojí aj predstavenie veľkého investičného plánu vo výške 2,25 miliárd dolárov, ktorý sa má primárne zamerať na infraštruktúrne projekty ako odpoveď USA na obrovskú expanziu Číny. Aby si každý dokázal urobiť vlastný úsudok ohľadom veľkosti deficitu infraštruktúrnych projektov USA oproti Číne, tak podľa údajov v štúdii Billa Gatesa, za posledných 100 rokov končiac rokom 2000, USA vyprodukovalo približne 4,5 miliárd ton cementu. Na druhú stranu, spotreba Číny je niečo viac ako 2,2 miliárd ton cementu ročne. Aj preto sa na prvý pohľad megalomanská investícia javí skôr ako dobiehanie zameškaného investičného dlhu, a nie ako očakávaná expanzia nových projektov.

Financovanie investičného plánu sa má uskutočniť formou vyšších korporátnych daní, ktoré sa majú navýšiť zo súčasných 21% na 28%. Dostávame sa do bodu, keď expanzívna fiškálna politika USA je stále podporovaná expanzívnou monetárnou politikou. Zatiaľ čo tieto dva efekty sú pre budúci vývoj akcií a cien komodít pozitívne, vyššie korporátne dane majú naopak negatívny efekt. Pre mnohých investorov sa naskytá otázka, do akej miery sa súčasné stimuly pretavia do vyššej inflácie, aký to bude mať vplyv na úrokové miery a pozíciu dolára ako rezervnej meny v strednodobom horizonte. Vyzerá to tak, že na rozuzlenie tejto trhovej hádanky si budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Ak by som mal použiť výrokovú logiku Petra Lyncha tak každý, kto dokáže odhadnúť vývoj úrokových sadzieb dvakrát po sebe, bude z neho milionár. Pretože na svete nie je veľa milionárov, dá sa predpokladať, že nie každý dokáže odhadovať budúci vývoj úrokových sadzieb. My v IAD sa ani o odhadovanie vývoja úrokových sadzieb nesnažíme. Práve naopak, naše fondy sú prispôsobené a spravované tak, aby dokázali generovať výnos v každej situácií a naše výsledky v strednodobom horizonte by mali byť toho príkladom.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.