# investujte na fin trhoch  21. 2. 2022

Pandémia očami Oxfamu

Majetok najbohatších ľudí sveta sa od začiatku pandémie COVID-19 rozrástol a zároveň sa na druhej strane viacej ľudí ocitlo v chudobe. Vo svojej správe o nerovnosti to uviedla britská mimovládna organizácia Oxfam. Nízke príjmy tých najchudobnejších podľa nej prispeli k smrti 21 000 ľudí denne. Majetok desiatich najbohatších ľudí sveta sa od marca 2020, teda od začiatku pandémie, viac ako zdvojnásobil. „Tohtoročná správa popisuje úplne neprimerané javy,“ konštatoval šéf Oxfamu Danny Sriskandarajah. Za pandémie sa takmer každý deň objaví nový miliardár, zatiaľ čo 99% svetovej populácie je na tom horšie kvôli lockdownom, poklesu medzinárodného obchodu a slabšiemu turizmu, v dôsledku čoho spadlo do chudoby ďalších 160 miliónov ľudí,“ dodal. „V hĺbke nášho ekonomického systému je čosi chybne nastavené,“ konštatoval Sriskandarajah.

Podľa údajov časopisu Forbes, na ktoré sa charita odvoláva, sa medzi desiatku najbohatších ľudí sveta okrem iného radí Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault a jeho rodina, Bill Gates, Mark Zuckerberg či Warren Buffett. Dohromady majetok desiatky najbohatších ľudí vlani vzrástol zo 700 miliárd dolárov na 1,5 bilióna dolárov. Sú však medzi nimi značné rozdiely – zatiaľ čo Muskov majetok vzrástol o viac ako 1 000%, Gatesov „len“ o 30%.

Správa Oxfamu vychádza napríklad aj z údajov Svetovej banky a uvádza, že nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, hlad, násilie na základe pohlavia a klimatické zmeny prispievajú k jednému úmrtiu každé štyri sekundy. Za menej ako 5,5 dolára na deň žije o 160 miliónov ľudí viac, než by to bolo bez vplyvu pandémie. Svetová banka používa 5,50 USD na deň ako meradlo chudoby v krajinách s vyššími strednými príjmami.

Oxfam v správe tiež poukazuje na to, že pandémia núti rozvojové krajiny znižovať sociálne výdavky, pretože im narastá štátny dlh. Pripomína, že kvôli pandémii narastá nerovnosť mužov a žien. V súčasnosti pracuje o 13 miliónov žien menej ako v roku 2019 a viac ako dvadsiatim miliónom dievčat hrozí, že sa nevrátia do školy. Pandémia COVID-19 podľa správy najviac zasiahla etnické menšiny, vrátane Bangladéšanov v Spojenom kráľovstve alebo černošského obyvateľstva v Spojených štátoch.

Svetoví lídri majú podľa šéfa Oxfamu jedinečnú šancu podporiť odvážnejšie ekonomické stratégie a „zmeniť smrtiaci kurz, ktorým sa uberáme“. Nový ekonomický prístup by podľa neho mal zahŕňať progresívnejšie daňové režimy, ktoré viac zdaňujú kapitál a bohatstvo. Príjmy by mali byť vynaložené na „kvalitnú všeobecnú zdravotnú starostlivosť a sociálnu ochranu pre všetkých“, hovorí Sriskandarajah. Oxfam tiež požaduje, aby boli zrušené práva duševného vlastníctva na vakcíny proti COVID-19, čo by umožnilo ich širšiu výrobu a rýchlejšiu distribúciu.

Prezident Svetovej banky David Malpass taktiež vyjadril obavy z prehlbujúcej sa globálnej nerovnosti. Uviedol, že vplyv inflácie a opatrenia na jej riešenie pravdepodobne spôsobia chudobnejším krajinám väčšie škody. „Vyhliadky slabších krajín sú stále také, že budú stále viac zaostávať,“ povedal.

Oxfam je britská mimovládna organizácia zložená z 21 nezávislých charitatívnych organizácií zameraných na zmiernenie globálnej chudoby. Bola založená v roku 1942.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.