# investujte na fin trhoch  7. 6. 2021

Húsenková dráha na akciách AMC Entertainment pokračuje

Ak by sme mali vybrať jednu udalosť uplynulého týždňa, pravdepodobne by to bol návrat bežných investorov do obľúbených akcií zmieňovaných na rôznych investičných platformách. Spomedzi všetkých takzvane obľúbených akcií je jedna, ktorá vyčnieva najviac. Reč je o akciách spoločnosti AMC Entertainment, ktorá prevádzkuje sieť kinosál v USA. Ešte začiatkom tohto roka sa akcie tejto spoločnosti obchodovali za menej ako 2 doláre a boli tesne pred bankrotom. Odvtedy tieto akcie zaznamenali neuveriteľný výnos viac ako 2 600%. Pre porovnanie, akcie GameStop o ktorých sa veľa písalo začiatkom roka zaznamenali výnos „iba“ 1 300%.

Ak sa lepšie pozrieme na hospodárenie spoločnosti, tak zistíme že AMC Entertainment bola posledné tri roky v strate a historicky generovala iba minimálny zisk. Vyhliadky analytikov, tiež nie sú veľmi ružové. Tí očakávajú, že nasledujúce tri roky zostane spoločnosť v strate s potenciálnym ziskom až v roku 2024. Napriek všetkým negatívam je aktuálna trhová hodnota spoločnosti 37 miliárd dolárov, čo predstavuje hodnotu stredne veľkej zdravej firmy a nie spoločnosti, ktorá pár mesiacov dozadu bola tesne pred bankrotom. Ak trh reagoval na aktuálne udalosti iracionálne, otázka znie ako potom reagoval manažment spoločnosti? Manažment využil súčasnú situáciu vo svoj prospech a emitoval nové akcie, najskôr v hodnote 230 miliónov dolárov a neskôr v hodnote 587 miliónov dolárov. Okrem toho manažment požiadal akcionárov o súhlas s emitovaním nových akcií aj v roku 2022, pre prípad potreby dodatočnej likvidity.

Mnohí investori sa pýtajú, nakoľko akciový trh ešte slúži ako rozumný nástroj na alokáciu kapitálu a nie iba ako kasíno pre nadšených investorov, ktorí svoje investičné rozhodnutia zakladajú na obľúbenosti akciových titulov na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že akciový trh vyzerá mnoho krát hekticky a v krátkodobom horizonte nemusí dávať zmysel, tak v dlhodobom horizonte sa riadi ekonomickými zákonmi, ktoré akékoľvek nezrovnalosti eliminujú. Preto sa dá očakávať, že aktuálne šialenstvo na akciách AMC Entertainment skôr či neskôr skončí. Kým sa tak stane, ešte veľa investorov vyskúša svoje šťastie a pokúsi sa rýchlo zbohatnúť. Niektorým to môže vyjsť, ale iným zostane v ruke iba „čierny Peter“.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.