# investujte na fin trhoch  31. 5. 2021

Index Dow Jones oslavuje 125 rokov

Pred 125. rokmi mal index Dow Jones Industrial Average (DJIA) svoj debut. Index zložený z 12 spoločností uzatvoril svoj prvý obchodný deň 26. mája 1896 na hodnote 40,94 bodov a zahŕňal spoločnosti ako General Electric Co. alebo už zabudnuté American Cotton Oil či Distilling & Cattle Feeding. Od tohto dňa sa index Dow rozvíja spolu s americkou ekonomikou a taktiež ponúka investorom ukazovateľ, ktorý neustále sledujú a formuje ich pohľad na vývoj ekonomiky Spojených štátoch amerických. Investori na neho upierali oči pri Veľkej hospodárskej kríze, dvoch svetových vojnách, ale aj cez ďalšie udalosti, ktoré formovali celé 20. a začiatok 21. storočia.

Podľa údajov Dow Jones Market Data každý rok vzrástol v priemere o 7,69% a dosiahol 1 644 rekordných zatváracích hodnôt. V roku 1906 vystúpil nad 100 bodov, v roku 1972 dosiahol 1 000 a v roku 1999 už prekročil hranicu 10 000 bodov. Len tento rok, keď sa americká ekonomika naďalej otriasala spomalením vyvolaným pandémiou, Dow prekročil hranice od 31 000 až po 34 000 bodov. Boli tu štyri roky – 1910, 1962, 1977 a 2008, kedy index uzavrel každý obchodný deň pod úrovňou z predchádzajúceho konca roka. Pondelok 19. októbra 1987 tzv. Čierny pondelok, poklesol index Dow o 508 bodov resp. o 22,6% a predstavuje najväčší jednodňový percentuálny pokles, ktorý index Dow Jones zažil za svoju históriu. Index S&P 500 v tento deň poklesol o 20,4%, keď klesol z 282,7na 225,06. NASDAQ Composite stratil iba 11,3%, a to nie kvôli zdržanlivosti zo strany predajcov, ale kvôli zlyhaniu trhového systému NASDAQ.

Index Dow vyrástol z priemyselne zameraného ukazovateľa vytvoreného Charlesom Dowom, prvým redaktorom The Wall Street Journal, aby svojim čitateľom vysvetlil pohyby na trhoch s akciami. Zoznam akcií sa rozšíril na 20 mien v roku 1916 a na 30 mien v roku 1928. Žiadna z akcií nebola v indexe Dow celých 125 rokov. Spoločnosť General Electric bola v Dowe viac ako jedno storočie, od roku 1907 až do svojho odchodu v roku 2018. Spoločnosť Procter & Gamble Co., ktorá bola pridaná v roku 1932, je súčasnou zložkou s najdlhším nepretržitým pôsobením. Akcie, ktoré v priebehu rokov prichádzali a odchádzali, zahŕňajú Eastman Kodak Co., Sears, Roebuck & Co., Woolworth a Studebaker. Index má stále zakomponované v sebe priemyselné firmy ako 3M alebo Boeing, ale zahŕňa aj finančné spoločnosti ako JP Morgan Chase, spotrebiteľské spoločnosti ako Coca-Cola a Walmart a technologické spoločnosti ako Apple a Microsoft. Dow prešiel najnovšou úpravou minulý rok v auguste, keď spoločnosti Exxon Mobil, Pfizer a Raytheon Technologies nahradili spoločnosti Salesforce.com, Amgen a Honeywell International. Ak sa dnes pozriete na tento mix 30 akcií, je vidieť ako sa ekonomika Spojených štátov zmenila a kde je výroba oveľa menej dôležitá ako služba a technológia.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.