# investujte na fin trhoch  4. 4. 2022

Rébus pre Powella

Piatkové údaje o zamestnanosti tzv. NFPéčka, ktoré boli v Spojených štátoch amerických zverejnené v piatok, podčiarkujú naliehavú potrebu, ktorú predstavitelia Americkej centrálnej banky (FED) pociťujú v rýchlom stiahnutí ekonomických stimulov a zvýšením úrokových sadzieb potenciálne rýchlejšie ako sa predpokladalo. Zamestnávatelia vytvorili v marci 431 000 pracovných miest, informovalo v piatok ministerstvo práce a miera nezamestnanosti klesla na 3,6% z februárových 3,8%. Nábor počas prvých dvoch mesiacov roka bol silnejší, ako sa pôvodne reportovalo, takže priemerný mesačný nábor v tomto roku zatiaľ dosiahol 562 000 pracovných miest, čo je v súlade s minuloročným prudkým tempom pribúdania pracovných miest.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

NFP report pravdepodobne len málo utíši obavy, ktoré nedávno vyjadril predseda FEDu Jerome Powell, že trh práce sa prehrieva, pričom rast pracovných miest a miezd rastie na úrovniach, ktoré môžu udržať infláciu príliš vysoko nad 2%. FED minulý mesiac zvýšil svoju referenčnú krátkodobú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na rozpätie medzi 0,25% a 0,5%, a hneď ako prvé, čo predstavitelia FEDu komunikovali bolo, že toto zvýšenie bude začiatkom sérií mnohých zvýšení sadzieb v tomto roku. Počas dvoch týždňov od posledného stretnutia mnohí predstavitelia FEDu naznačili, že by mohli podporiť zvýšenie sadzieb o pol percentuálneho bodu namiesto tradičného štvrťročného bodu na svojom nadchádzajúcom stretnutí 3. až 4. mája. Powell naznačil, že FED na tomto stretnutí pravdepodobne dokončí plány na začatie zmenšovania portfólia aktív centrálnej banky v hodnote 9 biliónov dolárov.

Mohutný dopyt spojený s nedostatkom vybraných tovarov a služieb pred rokom viedol k prudkému nárastu inflácie. Predstavitelia FEDu očakávali, že to nakoniec ustúpi, keď sa dodávateľské reťazce uzdravia. Avšak za posledných šesť mesiacov sa úradníci FEDu začali viac znepokojovať z toho, že inflácia prekračuje cieľ centrálnej banky 2% oveľa dlhšie, než pôvodne očakávali. Teraz sa však obávajú, že ak sa tempo náboru a rastu miezd čoskoro nespomalí, infláciu by sa mohlo stať ťažšie „vyžmýkať“ z ekonomiky. Priemerná hodinová mzda sa v marci od februára zvýšila o 0,4% a oproti minulému roku vzrástla o 5,6%, informovalo v piatok ministerstvo práce. Ak by sa inflácia v ekonomike zakorenila takto vysoko, tak to môže byť ťažký rébus, ktorý musí FED vyriešiť.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.