# investujte na fin trhoch  8. 3. 2022

Komentár portfólio manažéra za február

Akciové aj dlhopisové trhy zažili vo februári ťažký mesiac, keď sa ich zmocnili obavy z ruskej invázie na Ukrajinu. V prvej polovici mesiaca sa očakávania týkajúce sa počtu zvýšení úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému USA (Fed), Bank of England (BoE) a Európskej centrálnej banky (ECB) rýchlo zvýšili. Investori sa obávali, že centrálne banky môžu utlmiť rast v snahe dostať infláciu pod kontrolu. V druhej polovici mesiaca pohltil pozornosť investorov konflikt na Ukrajine. To utlmilo očakávania zvyšovania úrokových sadzieb v porovnaní s vrcholom v priebehu mesiaca a prinieslo to ďalší zásah do očakávaní tohto rastu. Vývoj rusko-ukrajinského konfliktu zostáva neistý. Rusko ako také je významným exportérom komodít, ktoré predstavuje 13 % celosvetovej produkcie ropy, 17 % produkcie zemného plynu a produkuje takmer desatinu svetových dodávok pšenice. Ropa Brent skončila mesiac na úrovni 100 USD za barel a európske ceny zemného plynu vzrástli vo februári o 15 %. Vyššie ceny energií by mohli podnietiť vyššiu alebo aspoň trvalejšiu infláciu, ktorá by zasiahla príjmy domácností. Zatiaľ nie je celkom jasné, či centrálne banky zareagujú na vyššie ceny energií zvýšením veľkosti alebo rýchlosti zvyšovania úrokových sadzieb s cieľom bojovať proti inflácii, alebo znížia tempo sprísňovania s cieľom podporiť ekonomiku.

Trh práce v eurozóne sa zlepšuje. Miera nezamestnanosti klesla na 7 %, čo je rekordne málo od zavedenia eura. Hoci sa očakáva, že rast miezd v eurozóne porastie, najnovšie údaje ukazujú, že dojednané mzdy boli v štvrtom štvrťroku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie len o 1,5 %, čím zaostávajú za USA a Spojeným kráľovstvom. Pri pohľade na dáta v Spojených štátoch amerických, s ohľadom na vysokú infláciu a silný nárast pracovných miest teraz trh očakáva, že Fed do konca roka zvýši sadzby takmer šesťkrát. Rastúca inflácia a výnosy dlhopisov spôsobili, že investori sa obávajú výhľadu firemných ziskov, ale výsledková sezóna za štvrtý štvrťrok priniesla upokojujúce výsledky. Napriek tomu obavy zo situácie na Ukrajine a prísnejšia menová politika spôsobili, že americký index S&P 500 vo februári klesol o 3 %.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.