# investujte na fin trhoch  24. 6. 2024

Politická neistota vo Francúzsku otriasa európskymi finančnými trhmi

Uplynulý týždeň zaznamenali európske finančné trhy výrazné výkyvy kvôli politickej neistote vo Francúzsku. Výsledok volieb do Európskeho parlamentu zatriasol indexmi naprieč kontinentom. Pozície si posilnili extrémne pravicové strany, ktoré sú často označované za anti-európske a majú silné nacionálne smerovanie.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Najvýraznejšie zmeny sa odohrali vo Francúzsku. V druhej najväčšej ekonomike Európskej únie v európskych parlamentných voľbách zvíťazilo Národné združenie vedené Marine Le Penovou, ktoré získalo približne 32% hlasov. Strana prezidenta Emmanuela Macrona dosiahla len okolo 15% a prinútila prezidenta hrať vabank a vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. Hlavný francúzsky akciový index CAC 40 stratil viac ako 5% svojej hodnoty, čo je v prepočte takmer 150 miliárd EUR, pričom najväčší pokles zaznamenali akcie francúzskych bánk. Akcie Société Générale klesli o 14%, zatiaľ čo akcie BNP Paribas a Credit Agricole o 10,6% a 11,2%. Investori majú obavy, že parlament riadený Národným združením by sa zameral práve na finančné inštitúcie ako na zdroj dodatočných daní.

Ďalším dôvodom poklesu francúzskych bankových akcií je skutočnosť, že banky vlastnia pomerne veľkú časť verejného dlhu krajiny. Ceny týchto vládnych dlhopisov od 9. júna klesli, čo zvýšilo ich výnosy požadované investormi, keďže v držbe dlhu vidia vyššie riziko a pýtajú si za to vyššiu rizikovú prirážku. Parlament, v ktorom dominuje krajná pravica, by mohol sťažiť znižovanie vysokého francúzskeho vládneho dlhu, ktorý na konci minulého roku dosahoval takmer 111% hrubého domáceho produktu.

Táto nestabilná situácia taktiež nepodporuje výhľad na znižovanie štátneho deficitu, ktorý aktuálne prevyšuje 5%. Minulý mesiac ratingová agentúra S&P znížila dlhodobý úverový rating krajiny a uviedla, že očakáva, že jej deficit sa v roku 2027 zníži len na 3,5% HDP, čo je výrazne nad 2,9%, o ktoré sa snaží súčasná vláda. Výsledkom je, že Francúzsko čelí vyšším nákladom na obsluhu dlhu, čo môže ešte viac zhoršiť jeho finančnú stabilitu a zvyšovať tak tlak na verejné financie.

Politika Le Penovej, ako zastavenie imigrácie alebo ekonomický nacionalizmus, prinášajú dodatočné riziká. Obmedzenie imigrácie by mohlo poškodiť trh práce, ohroziť ekonomický rast a zhoršiť už teraz významný deficit Francúzska. Jej postoj k Európskej únii a národným ekonomickým politikám by mohol viesť k napätým vzťahom s Bruselom a k zvýšenej finančnej izolácii.

V širšom kontexte sa očakáva, že politická situácia vo Francúzsku bude naďalej ovplyvňovať európske finančné trhy. Kým sa nedosiahne väčšia politická stabilita, výnosy dlhopisov pravdepodobne zostanú pod tlakom. Investori pozorne sledujú vývoj vo Francúzsku, pretože akékoľvek významné politické zmeny by mohli mať širšie dôsledky pre európsku ekonomiku.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.