# investujte na fin trhoch  9. 3. 2020

Tipy ako zvládnuť recesiu

Recesia je hospodárska realita. Je ťažké ju presne predpovedať – začína skôr, ako niekto vie, že prebieha, a končí skôr, ako majú ekonómovia dostatok údajov na to, aby vedeli, že sa uskutočnila. Zvyčajne trvá krátko. Od konca Veľkej hospodárskej krízy došlo v USA k 13 recesiám a 9 z nich trvalo menej ako jeden rok. Jednotlivé dopady recesie však môžu byť oveľa väčšie a dlhšie, čo môže spôsobiť trvalé finančné škody tým, ktorí nie sú pripravení prekonať krátkodobé dôsledky a rýchlo sa postaviť na nohy. Mnohí sa z Veľkej recesie (2008 – 2009) ešte nezotavili a preto podniknutie krokov na ochranu seba a svojej rodiny pred možnými následkami recesie je nielen dôležité, ale aj potrebné.

Keď zvážite vašu aktuálnu situáciu, ste finančne pripravení na ďalšiu recesiu?

Pokiaľ ide o prípravu na neočakávané finančné udalosti, môžete urobiť dve veci, ktoré budú mať najväčší vplyv na vašu schopnosť vyjsť z nej nepoškodení. Ako prvé je vytvoriť si núdzové úspory a ako druhé splatiť dlh s vysokým úrokom a udržovať ďalší dlh na minime.  O prvom kroku ste určite čítali v každom článku o finančnej gramotnosti. Čo vám nemusí byť také jasné je, že koľko by ste si mali našetriť. Neexistuje jednotná odpoveď na túto otázku, ale existuje niekoľko základných pokynov, ktoré treba dodržiavať. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby ste mali núdzové úspory najmenej na šesť mesiacov. To znamená dostatok peňazí na pokrytie vášho bývania, základných potrieb, ako je strava a osobná starostlivosť, a ďalších finančných záväzkov, ako sú napr. pôžičky na autá a platby za poistenie. Môže však trvať rok alebo aj dlhšie, kým ušetríte dosť peňazí na to, aby ste dosiahli šesťmesačnú úsporu. To je v poriadku, stačí si len stanoviť cieľ a na jeho dosiahnutie vytvoriť plán.  Akonáhle sa dostanete na úroveň šiestich mesiacov, pokračujte v úsporách s cieľom dosiahnuť jeden rok úspor. To platí najmä v prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, alebo ak s vami žijú závislé osoby.

Druhý krok, udržovať dlh na minime, môže byť skvelým finančným nástrojom, keď sa používa zodpovedne. Napríklad nákup nehnuteľnosti alebo automobilu bez pôžičky je pre väčšinu z nás nemožný. Okrem toho, využitie nízkoúrokového (alebo dokonca nulového) financovania na kúpu čohokoľvek je inteligentné použitie peňazí niekoho iného. Splácaním dlhu s vysokým úrokom a udržaním iného dlhu na minime urobíte sami sebe a svojej finančnej situácii dve veľké láskavosti: miniete menej peňazí na to, aby ste získali veci, ktoré si kúpite a tak znížite svoje mesačné výdavky, čo znamená, že na núdzové úspory nebudete musieť vyčleniť toľko peňazí.

Po implementácii plánu na vybudovanie núdzových úspor a splácania dlhu je vhodné  zostaviť si portfólio na základe vašich cieľov, a nie na základe správania sa trhu. Jednou z najväčších chýb, ktorú ľudia robia počas recesie je, že predávajú svoje akcie alebo podielové fondy zamerané na akcie často potom, čo trh už prudko poklesol pretože očakávajú, že bude klesať ešte viac. Od roku 1990 sme zažili tri recesie a akciový trh zakaždým klesol o viac ako 10%. V posledných dvoch recesiách stratil akciový trh viac ako 30% svojej hodnoty od vrcholu po dno. Ide o to, že počas väčšiny recesií je to úplne normálne. Akciový trh sa častejšie začína zotavovať skôr, ako sú ľudia pripravení znovu investovať, čo vedie k tomu, že pri zotavení trhu nestihnú opäť „nasadnúť na vlak“.

V prípade, že nastane táto situácia, môže byť užitočné vyhradiť si malú sumu hotovosti na sporiacom účte alebo na dôchodkovom účte, aby ste mohli konať, keď trh poklesne. Čo je rozumná suma? Od jednej osoby k druhej sa môže veľmi líšiť podľa mnohých faktorov, vrátane veľkosti vášho portfólia. Vo všeobecnosti by ste mali mať 5% vášho portfólia osobitne vyčlenených na ďalšie investovanie, napr. keď trh klesne.

Kedy nastane ďalšia recesia vám nepovedia ani tí najlepší ekonómovia alebo najlepší analytici, ale čo vám povedia je, že raz recesia nastane a je dobre byť pripravený. Práve preto je dôležité si vybrať stabilnú spoločnosť, ktorá ponúkne vašim investíciám bezpečnosť aj v čase recesie.

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol. a.s. ponúka finančné produkty s rozličnými investičnými stratégiami, ktoré vystihujú náladu na svetových a európskych trhoch.

Ing. Róbert Bučič

portfolio manažér

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.