# investujte na fin trhoch  9. 8. 2022

Krotiteľ inflácie

Americké akcie skončili v piatok takmer nezmenené po tom, čo správa zverejnená pred otvorením obchodovania v piatok o prekvapivo silných pracovných miestach spochybnila, že FED sa bude v dohľadnej dobe schopný odkloniť od zvyšovania úrokových sadzieb. Investori dospeli k širokému presvedčeniu, že FED by sa mohol prikloniť k zníženiu úrokových sadzieb už v prvej polovici roku 2023, vzhľadom na známky ochladzujúcej sa aktivity v celej ekonomike.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Piatkové údaje však ukázali, že trh práce neprechádza zatiaľ ochladzovaním. Na (americkom) trhu práce sa v júli vytvorilo 528 000 pracovných miest, čo je viac ako dvojnásobok podľa odhadov analytikov a mzdy sa vrátili na úroveň pred pandémiou. Miera nezamestnanosti medzitým klesla na 3,5%, čo je blízko historického minima.

Index S&P 500 v piatok klesol o 6,75 bodu alebo 0,2% na 4 145,19, čo znamená že za týždeň vzrástol o 0,4%. Kompozitný index Dow Jones vzrástol o 76,65 bodu alebo 0,2% na 32 803,47 a za týždeň klesol o 0,1%. Nasdaq Composite klesol o 63,03 bodu alebo 0,5% na 1 2657,55 a za týždeň vzrástol o 2,2 %.

Napriek pozitívnej správe o pracovných miestach sa rozpätie výnosov medzi krátkodobými a dlhodobými dlhopismi ďalej rozšírilo a prehĺbilo to, čo je známe ako inverzia výnosovej krivky. Pokiaľ ide o jednotlivé akcie, cena akcie AMC Entertainment vzrástla o 3,52 USD alebo o 19% na 22,18 USD po tom, čo reťazec kín uviedol, že v poslednom štvrťroku sa tržby päťnásobne zvýšili a že vydá špeciálnu dividendu vo forme prioritných akcií.

Akcie Virgin Galactic klesli o 1,43 USD alebo o 17% na 6,76 USD po tom, čo spoločnosť odložila prvé vypustenie turistov do vesmíru. Akcie Warner Bros. Discovery klesli o 2,89 USD alebo 17% na 14,59 USD po tom, čo sa spoločnosť v druhom štvrťroku prehupla do straty 3,42 miliardy USD, čo bolo podľa nej čiastočne spôsobené poplatkami súvisiacimi s nedávnou fúziou, ktorá vytvorila mediálneho giganta.

Aj napriek (nad očakávania) lepším správam z ekonomiky skončili americké indexy v zápore a v úvode spomínaná priaznivá správa o vývoji nezamestnanosti spomalila nádej na to, že by FED mohol upustiť od agresívneho zvyšovania úrokov. Americká ekonomika je aktuálne dostatočne silná a úlohou FEDu bude skrotiť infláciu na požadovanú cieľovú úroveň.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.