# investujte na fin trhoch  20. 6. 2022

Kryptomeny zažívajú prudký pád. Blíži sa ich koniec?

Uplynulý týždeň sa Bitcoin dostal pod hranicu 21 000 bodov. Investori, ktorí držali túto digitálnu menu posledných 10 mesiacov stratili takmer 65% svojej investície. Každým dňom sa ukazuje, že postuláty, na ktorých bol Bitcoin postavený sú neplatné. Bitcoin nie je digitálne zlato, už vôbec nie je uchovávateľ hodnôt a zároveň je každým dňom viac regulovaný. Na trhoch platí, že zisk jedného je zároveň strata druhého. Súčasní držitelia Bitcoinu platia za mohutné zisky predchádzajúcich držiteľov. Podobne ako v rozprávke o Popoluške sa s príchodom polnoci premenili honosné koče a kone na tekvice a myši, tak sa teraz papierové zisky menia na papierové straty a pre mnohých aj realizované straty. Aký bude nakoniec osud Bitcoinu a iných kryptomien je ťažké odhadnúť, ale už teraz vieme povedať, že masívne stimuly centrálnych bánk vytvorili na trhu kryptomien obrovskú bublinu, ktorej spľasnutie práve sledujeme.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Súčasnej situácii nepomáha ani záplava negatívnych korporátnych správ z prostredia kryptomien. Nedávny kolaps kryptomien Luna Classic a TerraUSD, ktorých hodnota dosahovala na svojom maxime viac ako 60 miliárd dolárov zanechal obrovské straty pre mnohých bežných investorov. Predovšetkým kryptomena TerraUSD mala mať v sebe zabudovaný vyrovnávací mechanizmus, ktorý mal garantovať investorom výkupnú hodnotu 1 dolár v akejkoľvek situácií. Mnohí investori boli prekvapení keď zistili, že ich kryptomeny sa v priebehu niekoľkých hodín stali úplne bezcenné. So zvyšovaním sa úrokových sadzieb prichádza veľký test dôvery investorov v kryptomeny. Mnohí investori budú postavení pred voľbu či je lepšie mať garantovaný výnos na termínovanom účte v banke alebo peniaze vo vysoko rizikovom aktíve, ktorého výnos záleží od toho či sa nájde niekto kto je za danú kryptomenu ochotný zaplatiť viac ako vy.

V novembri minulého roka bola kumulovaná hodnota všetkých kryptomien takmer 3 bilióny dolárov. Podľa poskytovateľa trhových údajov Coin Market Cap je súčasná kumulovaná hodnota na úrovni približne 910 miliárd dolárov. To je stále dosť veľká suma, ktorá môže negatívne ovplyvniť dianie na kapitálovom trhu v prípade, že sa prehĺbi nedôvera investorov v kryptomeny ako také.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.