# investujte na fin trhoch  13. 5. 2024

Neistá budúcnosť Apple v konkurenčnom prostredí

Apple Inc. sa momentálne nachádza vo fáze zrelosti (tzv. maturity) životného cyklu spoločnosti, a tiež čelí komplexnému trhovému prostrediu charakterizovanému významnými rizikami, ktoré by mohli ovplyvniť budúci výkon ich akcií. Hoci situácia priamo nenasvedčuje finančnej strate pre investorov, pravdepodobnosť, že Apple bude naďalej prekonávať svoj historický výkon v porovnaní so širším trhom, sa stáva čoraz neistejšou. Výnosy dosiahli maximum v roku 2022 a odvtedy viac-menej stagnujú a prechod na iné investície môže mat väčší zmysel z výhľadu pre najbližších 6-12 mesiacov.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Trhová pozícia a výzvy

Dominancia Apple na trhu je čoraz viac ohrozená rôznymi faktormi. V Číne, ktorá pre Apple predstavuje 20% celkového trhového podielu predaja ich produktov, Apple zaznamenal výrazný pokles trhovej prítomnosti, pričom predaj smartfónov klesol v Q1 2024 o 16 %, čo znížilo jeho globálny trhový podiel na 17 %. Najväčší konkurent americkej spoločnosti, Samsung, v Q1 dodal 60 miliónov smartphoneov v porovnaní s Apple 48,7 miliónov iPhoneov.

Jasné známky toho, že konkurenčná výhoda spoločnosti Apple sa oslabuje, sú evidentné v jej strate podielu na trhu v porovnaní so súpermi, vrátane Samsung Electronics, ktorá nedávno nadobudla pozíciu lídra v predaji smartfónov s predajom viac ako 60,1 milióna zariadení v porovnaní s 50,1 miliónmi predaných iPhonov na Čínskom trhu.

Dôvodov tohto vývoja je viacero. Po prvé, vláda z bezpečnostných dôvodov zakázala zamestnancom používať telefóny Apple. Po druhé, návrat Huawei je súčasťou národnej hrdosti Číny s veľkou preferenciou domácich spotrebiteľov. Okrem toho, Apple čelí tvrdej konkurencii od spoločností ako Xiaomi a ďalších technologických gigantov, ktorí rýchlo dobiehajú Apple z hľadiska technológie pričom agresívne konkurujú s cenami produktov.

Nedostatok významných katalyzátorov rastu je ďalšou naliehavou obavou. Spoločnosť bojuje s klesajúcimi predajmi iPhonov a pomalým predajom MacBookov. Apple dosiahol tržby 29 miliárd dolárov zo svojho radu Mac, čo predstavuje 8% z celkových tržieb za rok. Predaj počítačov Mac zaznamenal medziročný pokles o 27%. Neistá trajektória inovácií, najmä v oblasti umelej inteligencie, naznačuje, že vyhliadky na rast Apple môžu byť obmedzené. Hoci Apple investuje do AI, rýchly priemyselný pokrok v tejto technológii naznačuje, že to nemusí priniesť významnú konkurenčnú výhodu.

Výkon akcií

Napriek týmto operačným výzvam si Apple udržiava robustné finančné zdravie.  Túto silu vo veľkej miere podporuje zlepšenie ziskových marží, ktoré sú poháňané segmentom služieb s vyššou maržou. Nákladové štruktúry v tomto segmente významne posilňujú celkovú ziskovosť Apple.

Zatiaľ čo mnohé akcie nedávno dosiahli nové maximá, Apple za posledný rok uviazol v relatívne úzkom rozmedzí približne medzi 160 – 200 USD. Neexistuje žiadny jasný katalyzátor, aby sa akcie spoločnosti Apple v dohľadnej dobe posunuli podstatne vyššie.

Investorské sentimenty, ako napríklad zníženie podielu akcií Apple v portfóliu Warrena Buffetta (Berkshire Hathaway), naznačujú zmenu vnímania. Investorom sa teraz zdá, že vnímajú Apple ako spoločnosť, ktorá už nemusí poskytovať výnimočné výnosy, ktoré kedysi poskytovala v dynamickej fáze rastu. Vysoké násobky ocenenia spolu so stagnujúcim rastom a zvýšenými rizikami – vrátane regulačných, geopolitických a trhovej konkurencie – podporujú opatrnejší investičný prístup.

Katastrofa elektromobilu projektu Titan

Možno neexistuje lepší príklad slabnúcej inovačnej schopnosti spoločnosti Apple, ako je jej zlyhanie pri realizácii projektu elektronického automobilu „Titan“. Napriek tomu, že Apple za posledných 10 rokov míňal miliardy na vývoj ich elektromobilu, spoločnosť nedokázala uviesť na trh svoj autonómny elektrický automobil a projekt zrušila začiatkom roku 2024. Ak by bola spoločnosť Apple v tomto projekte úspešná, mohol by to byt pravé ten katalyzátor pre Apple, ktorý by ich mohol dostať naspäť do fázy rastu. Oveľa menšiemu konkurentovi v oblasti smartfónov Xiaomi sa podarilo uviesť na trh svoje elektrické vozidlo. Napriek tomu, že má podstatne skromnejšie ekonomické zdroje a zlomok rozpočtu, ako má Apple na výskum a vývoj.

Apple sa na rozdiel od vývoja elektromobilu začal venovať umelej inteligencii (AI) predstavením Vision Pro, ktorý je priamou konkurenciou spoločnosti META v produkte priestorového počítača.  Apple sa pravdepodobne spolieha, že v budúcnosti prinesú eufóriu spätú s AI, no museli by predstaviť niečo úplne prelomové, aby boli výnosy viditeľné v ich finančnom reporte. Existuje mnoho špekulácií o tom, aké typy a množstvo umelej inteligencie Apple začlení do svojich budúcich produktov. Siri by sa mohla premeniť na skutočného asistenta s reakciami podobnými ChatGPT. Aj keď sa očakáva, že takéto inovácie prinesú zmeny, konkurencia ako Samsung bude nasledovať, čo rýchlo zníži konkurenčnú výhodu pre Apple. Navyše, keďže Apple je v oblasti AI relatívne nový, musí ešte svoje schopnosti v tejto technológii vylepšiť.

Strategický výhľad

Hodnotenie Apple aktuálne nesie prémiový charakter, ktorý by mohlo byť čoraz ťažšie odôvodniť v prípade absencie jasných katalyzátorov rastu. Historické spoliehanie sa na silné predaje zariadení a príjmy zo služieb nemusia stačiť uprostred rýchlych technologických zmien a meniacich sa trhových dynamík. Hoci dividendy a odkupy akcií by mohli v krátkodobom horizonte podporiť cenu akcií, dlhodobý rastový príbeh Apple sa zdá byť potrebné oživiť.

Apple zostáva finančne stabilný a čelí významným trhovým a operačným výzvam, ktoré by mohli brániť jeho historickému trhovému prekonávaniu. Investorom by sa mohlo oplatiť diverzifikovať svoje portfóliá vzhľadom na potenciálne obmedzený rast a zvýšenú volatilitu Apple. Strategické zmeny a obnovený dôraz na inovácie môžu byť kľúčové pre Apple, aby znovu získal hybnosť a začal opäť rásť.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.