# investujte na fin trhoch  17. 4. 2023

Nemecko sa odpája od jadra

V sobotu Nemecko odstavilo posledné tri svoje jadrové elektrárne, pričom tento krok prišiel o štvrťrok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. Dovŕšil sa tak takmer 60-ročný cyklus, kedy Nemci využívali jadrové elektrárne pre svoju výrobu z tohto zdroja.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Na začiatku bolo hnutie pacifistov, ktorí sa pripútali k plotom pred jadrovými elektrárňami. O päť desaťročí neskôr sa snaha o zatvorenie nemeckých jadrových elektrární skončila s ozvenou možného začiatku éry studenej vojny, ktorú rozpútal konflikt na Ukrajine, a kde koniec je v nedohľadne. Tri zostávajúce nemecké reaktory boli odstavené, čím sa skončila výroba jadrovej energie v najväčšej európskej ekonomike. Jadrové reaktory budú postupne zdemolované, predpokladá sa, že do roku 2038.

V nadchádzajúcich rokoch chce Nemecko prejsť výhradne na obnoviteľné a ekologické energetické zdroje. V nich vidí nielen klimaticky šetrné riešenie na ochranu planéty, ale aj energetickú bezpečnosť. Tento krok však z neho robí outsidera vo veľkej časti industrializovaného sveta. Británia, Fínsko a Francúzsko zdvojnásobujú svoju aktivitu v jadre ako prijateľnom zdroji energie a tiež s ohľadom na nízke emisie uhlíka. Poľsko minulý rok podpísalo zmluvu so spoločnosťou Westinghouse Electric na výstavbu svojej prvej jadrovej elektrárne približne 200 kilometrov východne od nemeckých hraníc. V Spojených štátoch amerických Bidenova administratíva presadzuje technológiu na vybudovanie novej generácie menších jadrových reaktorov ako nástroj pre „masovú dekarbonizáciu“.

Niektoré prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že aj Nemci, ktorí boli kedysi prevažne za postupné vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky vo svojej krajine, majú teraz pochybnosti. V prieskume, ktorý si objednal najväčší nemecký denník Bild, sa 52 percent postavilo proti ukončeniu výroby jadrovej energie v čase, keď sa krajina vzďaľuje závislosti od fosílnych palív z Ruska. Robert Habeck, minister hospodárstva a člen Strany zelených, trvá na tom, že Nemecko odpojenie od jadrovej energetiky zvládne. Upozornil, že zásobníky zemného plynu v krajine sú naplnené z viac ako polovice, čo je významný vankúš s takmer skončenou vykurovacou sezónou. Zároveň Nemecko rýchlo vybudovalo terminály LNG, ktoré mu umožňujú dovážať plyn z nákladných lodí namiesto cez ruské potrubia, ktoré kedysi zabezpečovali asi 55 percent dodávok do Nemecka. „Náš energetický systém bude štruktúrovaný inak – do roku 2030 budeme mať 80 percent obnoviteľnej energie.“ doplnil Habeck.

Dva tucty vedcov a laureátov Nobelovej ceny z celého sveta poslali vo štvrtok kancelárovi Scholzovi list, v ktorom ho vyzvali, aby obrátil kurz. Až budúcnosť ukáže správnosť tohto rozhodnutia.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.