# investujte na fin trhoch  29. 4. 2024

Nemilé prekvapenie pre FED

Štvrtková správa o ekonomickej aktivite v Spojených štátoch amerických priniesla investorom a predstaviteľom FEDu nemilý budíček v podobe očakávania, že nižšia inflácia umožní znižovanie úrokových sadzieb už toto leto. Slabé číslo HDP za prvý kvartál spolu s vyššími inflačnými tlakmi vystrašilo investorov. Rast americkej ekonomiky v prvom tohtoročnom kvartáli nebol taký silný ako v štvrtom kvartáli minulého roka. A nebol ani tak silný, ako sa čakalo, keď dosiahol 1,6% (oproti 2,5%).

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

V celkovom pohľade sa premieta prekvapivo nízka spotreba domácností, ktoré prestali navyšovať nákupy tovaru bežnej spotreby a mierne znížili výdavky za nevyhnutný tovar. Ďalej sa prejavilo aj výrazné spomalenie vývozov, pokles skladových zásob či pomalšie vládne výdavky. Naproti tomu výrazne zrýchlili investície do realít.  Toto výsledné číslo HDP je najhoršie za posledné dva roky. Taktiež sme videli prekvapivo silné čísla inflácie. Namiesto toho údaje ministerstva obchodu ukázali, že už tretí mesiac po sebe sa inflácia stáva lepkavejšou. Podľa cenového indexu výdavkov (PCE deflátor) na osobnú spotrebu, jadrové ceny, ktoré nezahŕňajú nestále potraviny a energetické položky, vzrástli počas štvrťroka anualizovaným tempom 3,7% a oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 2,9 %.

Údaje o inflácii vyvolali výpredaj amerických dlhopisov, čím sa výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov dostali na 4,706 %, čo je ich najvyššia úroveň od novembra minulého roka. Investori teraz počítajú s 19-percentnou šancou, že FED udrží úrokové sadzby stabilné do konca roka, podľa dát CME Group, oproti 1% pred mesiacom. A naopak, opčné trhy dávajú zhruba 20%-nú šancu na rast úrokových sadzieb v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Odolnosť najväčšej ekonomiky sveta stále odoláva. Už najbližšie obdobie nám napovie jej ďalší vývoj.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.