# investujte na fin trhoch  22. 1. 2024

Svetové ekonomické fórum Davos 2024

Aj tento rok sa vo švajčiarskom Davose konalo svetové ekonomické fórum, na ktorom sa zúčastnili špičky z politického, biznisového, ekonomického, vedeckého aj mimovládneho sektora. Každoročne sa v tomto horskom mestečku koncentruje najvyšší počet premiérov, CEO a popredných expertov na meter štvorcový. Popri množstve neformálnych tém sa do hlavného programu tento rok dostali aj témy: „Ako dosiahnuť bezpečnosť a spoluprácu v rozdelenom svete“, „Vytváranie ekonomického rastu a pracovných miest v novej ére“, „Umelá inteligencia ako hlavný motor rastu ekonomiky a spoločnosti“ a „Dlhodobá stratégia pre klímu, prírodu a energiu“.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Popri panelových diskusiách na spomínané témy rezonovali aj názory na to, čo nás čaká v roku 2024. Svetová ekonomika si aktuálne hľadá svoje ekvilibrium v situácii slabého globálneho ekonomického rastu, ktorý navyše zatieňuje rastúce geopolitické riziko vo viacerých častiach sveta. Lagarde z ECB pri svojom vystúpení spomenula, že po perióde vysokej inflácie vidíme normalizáciu, ale nachádzame sa ďaleko od normálneho stavu. Aj keď je asi pravdepodobné, že sa vyhneme hlbokej recesii spôsobenej reštriktívnou monetárnou politikou centrálnych bánk, celkový optimizmus brzdí obrovské množstvo neistôt, ktoré nás čakajú v priebehu celého roka 2024. Veľký otáznik visí nad americkými prezidentskými voľbami. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského kresla je sám o sebe veľkým zdrojom neistoty na viacerých frontoch. A aktuálna úroveň geopolitického rizika je pravdepodobne najvyššia za niekoľko dekád.

Naopak vyjadrenia biznisu sa niesli na pozitívnejšej vlne. Šéfovia veľkých bánk vidia veľké príležitosti vo zvýšenej aktivite pri M&A, IPO a emitovaní nových dlhových cenných papierov po mimoriadne suchom roku 2023. Ružovú budúcnosť predikujú aj riaditelia gigantov ako Coca-Cola, Dow Chemical alebo Qualcomm. Veľká časť optimizmu plynie zo silného trhu práce v USA, ktorý priamo súvisí so silnou spotrebou amerických domácností a najmä očakávaní sekania úrokových sadzieb centrálnymi bankami, ktoré zlacnia úverovanie.

Pravdu budú mať čiastočne všetci. Je pravdepodobné, že sa nakoniec vyhneme silnej recesii v USA (hard-landingu). Rovnako pravdepodobné je aj to, že tento rok začnú klesať úrokové sadzby zo svojich maxím, kam ich posunuli centrálne banky v snahe skrotiť infláciu. Rovnako nepredpokladáme ani výrazné oslabenie amerického trhu práce. Geopolitické riziko plynúce z Ruska, Blízkeho východu alebo čínskej intervencie na Taiwane, spolu s viac ako 60-timi rôznymi voľbami naprieč celým svetom týkajúce sa takmer polovice globálnej populácie, môžu však tento rok spôsobiť udalosti, ktoré zatiaľ nevieme úplne dokonale predvídať.

Podľa všetkého bude rok 2024 opäť zaujímavá jazda … tak ako každý rok predtým.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.