# investujte na fin trhoch  5. 6. 2023

Amazon expanduje

Americký e-commerce gigant Amazon môže zmeniť dlhoročný model v telekomunikačnom sektore. Podľa zverejnených neoficiálnych informácií Amazon uvažuje o poskytovaní mobilných služieb pre svojich zákazníkov v službe Amazon Prime.  Túto službu v USA využíva 167 miliónov predplatiteľov, ktorí za ročný poplatok 139 USD dostávajú viaceré výhody. Tými najväčšími sú zadarmo doručenie objednávok z eshopu Amazon, prístup k streamingu alebo ku katalógu hudby.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Avšak teraz sa hovorí o tom, že Amazon rokuje s predstaviteľmi telekomunikačných firiem v USA o poskytovaní telekomunikačných služieb pre predplatiteľov služby Prime. Medzi oslovenými spoločnosťami by mali byť všetci – Verizon, AT&T, Dish a TMobile.

Najzaujímavejším partnerom pre Amazon by však mohol byť DISH, ktorý práve teraz buduje novú nezávislú 5G sieť naprieč USA. Dohoda s Amazonom by mohla znamenať skokovitý nárast v počte zákazníkov a získať tak potrebnú kritickú masu, ktorá by novovybudovanú sieť využívala. Službu Dish Boost zatiaľ využíva len asi 8 miliónov zákazníkov. Tomuto príbehu nahrávajú aj vyhlásenia od Verizon a TMobile, že aktuálne nie sú v žiadnych diskusiách s Amazonom. Akcie Verizonu padajú o 3,2%, Dish rastie o 16%.

Na tieto správy v piatok reagovali aj akcie európskych telekomunikačných operátorov. Index STOXX 600 Telecom zavrel s jednodňovou stratou 2,79%. Akcie Deutsche Telekomu spadli dokonca skoro o 10%, keď investori veľmi negatívne vnímajú možný vplyv Amazonu na výnosy amerického TMobile. Ak sa vstup Amazonu do telekomunikačného sektora v USA podarí, nič mu nebude brániť rozšíriť tento model aj na ďalšie krajiny a zmeniť tak trhové podiely telekomunikačných oligopolov.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.