# investujte na fin trhoch  16. 8. 2021

Pokračujúci rast akcií na obzore

Ak by sa niekto pozrel na vývoj akciových indexov za posledných 12 mesiacov v USA alebo Európe, málo kto by povedal, že svet stále sužuje pandémia. Presne tá istá pandémia ešte pár mesiacov dozadu zatvárala ekonomiky, rušila letecké linky a posielala zamestnancov na úrad práce, tak prečo potom akcie neustále rastú? Čiastočne je to tým, že svet akcií a svet globálnej ekonomiky nie sú rovnomerne prepojené. Zatiaľ čo ekonómovia žijú súčasnosťou, svet akciových trhov žije ďalekou budúcnosťou. Aj preto sa akciovým indexom za posledných 12 mesiacov nad mieru darilo. Americký index SP&500 zaznamenal od začiatku roka takmer 23% výnos. To je viac ako dvojnásobok oproti priemernému výnosu za posledných 100 rokov, ktorý sa pohybuje na úrovni 9% až 10%. Európske akcie taktiež prekonávali historické tabuľky, keď zaznamenali od začiatku roka vysoko nadpriemerných 19%.

Trhoví komentátori by mohli argumentovať, že je najvyšší čas všetko predať a čakať na ďalšiu krízu, ktorá čoskoro príde. Avšak predikcie investorov naznačujú, že všetko odpredávať v tejto situácií by bolo skôr predčasné. V prvom rade, akcie stále ponúkajú najvyšší reálny výnos oproti ostatným investičným alternatívam, a tento výnos sa ani pri nadpriemernom raste výrazne neznížil. Po druhé, celosvetové zisky spoločnosti naďalej rastú a nič nenaznačuje tomu, že by v blízkej budúcnosti malo prísť k ich spomaleniu. Po tretie máme na trhu ešte stále prítomnú podporu centrálnych bánk, a podľa posledných vyjadrení podpora v podobe zvýšenej likvidity bude ešte nejakú dobu pretrvávať. K pokračujúcemu rastu prispieva aj nastavenie ekonómov. Tí odhadujú, že americká ekonomika bude v nominálnom vyjadrení o 8% silnejšia ako tomu bolo pred pandémiou v roku 2019. Na druhej strane obavy z dlhovej bubliny, ako významného faktoru predchádzajúcich trhových kríz zatiaľ absentujú.

Spomenuté faktory vytvárajú pre akciové investície pozitívne prostredie pre pokračujúci rast v najbližšom období. Aj preto ak mal niekto v pláne zbavovať sa svojich investícií v nasledujúcich mesiacoch, možno by mal dať svojmu portfóliu ešte jednu šancu.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.