# investujte na fin trhoch  15. 4. 2024

Rast cien v USA: Benzín a prenájom bývania ťahajú infláciu, FED zvažuje opatrenia

Americkí spotrebitelia čelili v marci nárastu cien, ktorý spôsobili vyššie náklady na benzín a prenájom bytového bývania. Index spotrebiteľských cien (CPI) sa podľa údajov zverejnených Americkým ministerstvom práce minulý mesiac zvýšil o 0,4 %.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

V marci vzrástli ceny benzínu o 1,7 % (po februárovom náraste o 3,8 %) a ceny prenájmov bytov tiež stúpli o 0,4 %, rovnako ako vo februári. Tieto dve položky tvorili väčšinu nárastu indexu CPI. Ceny potravín vzrástli o 0,1 % v dôsledku poklesu cien masla, ako aj obilnín a pekárenských výrobkov, ktoré zaznamenali najväčší mesačný pokles od roku 1989, hoci inflácia potravín zostala nezmenená of februára. Okrem toho sa o 0,6 % zvýšili aj ceny odevov a náklady na zdravotnú starostlivosť. Ceny ojazdených a nákladných áut, rekreačných a nových vozidiel naopak klesli. Letenky stáli menej a cena hotelových a motelových izieb zostala nezmenená.

Za 12 mesiacov vzrástol index spotrebiteľských cien o 3,5 %, čo je najviac od septembra minulého roka. Hoci ročný nárast spotrebiteľských cien klesol z maxima 9,1 % v júni 2022, dezinflačný trend sa v posledných mesiacoch prakticky zastavil.

Nárast spotrebiteľských cien viedol finančné trhy k špekuláciám, že americká centrálna banka FED odloží akékoľvek plány na zníženie úrokových sadzieb až do septembra tohto roku. Zmena očakávaní zhoršila sentiment na finančných trhoch a poslala akciové indexy do červených čísel.

Napriek aktuálnym udalostiam očakávame, že FED začne znižovať úrokové sadzby neskôr v priebehu roku 2024. Zatiaľ čo preferovaný ukazovateľ inflácie americkej centrálnej banky, spomínaný index spotrebiteľských cien (CPI), bude hrať úlohu v procese rozhodovania o úrokových sadzbách, deflátor osobných spotrebiteľských výdavkov (PCE) bude zverejnený už 26. apríla a jeho hodnota bude hrať dôležitú úlohu pri ďalšom rozhodovaní FEDu.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.