# investujte na fin trhoch  11. 3. 2022

Povedie ropná kríza k stagflácii?

Ropa

Cena ropy na svetových trhoch láme rekordy. Aj keď bola situácia pred niekoľkými týždňami stabilizovaná a očakával sa pokles cien, útok Ruska na Ukrajinu všetko zmenil. Aké to bude mať následky?

Cena ropy Brent vyskočila v pondelok 7. marca na vyše 130 amerických dolárov (USD) za barel (159 litrov), čo bola najvyššia úroveň od júla 2008. Veľmi podobne je na tom aj americká ropa WTI, ktorá takisto prekonala štrnásťročný rekord a prekročila cenu 130 USD za barel.

Do určitej miery za to môžu aj sankcie namierené voči Rusku. Tamojšie tankery brázdia oceány, ale ich náklad nie je žiadaný. Napríklad vo Veľkej Británii ani nemôžu zakotviť, pretože krajina zakázala prístup všetkým lodiam akokoľvek prepojeným s Ruskom.

Cena ropy brent
Zdroj grafu: kurzy.cz

Rusi predávajú so zľavou

Spoločnosť Trafigura, ktorá patrí medzi významných obchodníkov pôsobiacich v petrochemickom priemysle, predávala ruskú ropu s rekordnými zľavami. V úvode marca spustila v porovnaní so sadzbami za Brent až 18,60 USD za barel, kupca však nenašla. Pre rafinérie to bolo príliš veľké riziko a nákupu od Rusov sa báli. Podobne na tom bola aj spoločnosť Surgutneftegaz.

Spravodajské agentúry uviedli, že v oceánoch blúdi minimálne desiatka tankerov s ruskou ropou. Na samotnú ropu pritom sankcie uvalené neboli, ale lode buď nemôžu zakotviť alebo sa obchodníci boja problémov. To isté pritom platí aj o ruskom kvapalnom zemnom plyne. Je pochopiteľné, že v takomto prípade musia ísť ceny komodít nahor.

Kauza Shell

Ďalší vývoj situácie v tejto chvíli nie je zrejmý. Gigant Shell napríklad ruskú ropu kúpil. Jeho obchodné zastúpenie využilo „rekordnú zľavu“ až 28,50 USD oproti cene ropy Brent a zakúpilo 725 000 barelov.

Shell týmto krokom neporušil žiadne nariadenia ani platné sankcie a vysvetlil ho nutnosťou doplniť zásoby. Po tvrdej kritike zo strany ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu spoločnosť oznámila, že zisk vzniknutý cenovým rozdielom venuje charite zaoberajúcej sa humanitárnou pomocou pre Ukrajinu. Pôjde približne o 20 miliónov dolárov.

USA už ruskú ropu nekúpi

Západné krajiny rokovali o tom, či celkom nezakážu dovoz ruskej ropy a zemného plynu. Európska únia zatiaľ k tomuto kroku nepristúpila, USA však áno. Potvrdil to prezident John Biden: „Zakazujeme všetok dovoz ruskej ropy a plynu. To znamená, že ruská ropa už nebude akceptovaná v amerických prístavoch a Američania dajú Putinovej vojnovej mašinérii ďalší silný úder.“

Podobný krok by chcelo spraviť viacero štátov, ibaže na odstrihnutie od ruských zdrojov sa nedokážu pripraviť zo dňa na deň. USA to malo jednoduchšie, pretože v roku 2021 pochádzalo len približne 8 % nimi zakúpenej ropy z Ruska a v januári 2022 to nebola takmer žiadna.

Čoskoro 200 dolárov za barel?

Späť k vplyvu situácie na ceny. Aj keď nie je možné predpovedať ďalší vývoj situácie, objavujú sa špekulácie o možnom ďalšom výraznom raste cien ropy. Bloomberg dokonca uvažuje o pokorení hranice 200 amerických dolárov za barel.

Vzhľadom na to, že ceny nafty v našich podmienkach už teraz prekročili 1,50 € za liter a ceny benzínu 1,60 € za liter, v blízkej budúcnosti nemôžeme vylúčiť ani dosiahnutie alebo pokorenie dvojeurovej hranice. To všetko v závislosti od ďalšieho vývoja medzinárodnej politickej situácie.

Boj za znižovanie cien

Členské krajiny Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) podľa BBC uvoľnili 60 miliónov barelov svojich pohotovostných zásob, avšak nárast cien tento krok zatiaľ nezastavil. Vyzerá to tak, že tieto zásoby nedokážu nahradiť celkový výpadok ropy.

Z dlhodobého hľadiska by sa situácia teoreticky mohla upokojiť, pretože Rusko síce kontroluje šestinu svetových zásob zemného plynu a desatinu zásob ropy, no z hľadiska globálneho zásobovania ropou je jeho sila „len“ osempercentná.

Hrozí stagflácia?

Na vývoj cien ropy a zemného plynu sú naviazané takmer všetky oblasti ekonomiky a hospodárstva. Očakáva sa teda ďalší rast cien a zdražovanie, s čím bude spojená možno aj pomerne vysoká inflácia.

Odborníci začínajú čoraz častejšie používať pojem stagflácia, ktorý opisuje obdobie s vysokou infláciou a stabilnou alebo klesajúcou úrovňou HDP. Inak povedané: výstup ekonomiky a tým pádom aj zárobky obyvateľstva ostávajú podobné, ceny však rastú.

Vplyv situácie na akciové trhy

Vyššia inflácia zvyčajne vyvoláva zásah zo strany centrálnych bánk. Tie zareagujú zvýšením úrokových sadzieb, za ktoré požičiavajú peniaze ostatným bankám. Týmto nástrojom sa snažia obmedzovať ďalší rast cien.

Zvyšovanie nákladov spojených s požičiavaním peňazí zvyčajne oslabuje akciové trhy.

Dlhodobé investovanie je cesta

Napriek veľmi silnému emotívnemu vnímaniu vojenského konfliktu Ruska s Ukrajinou, sa problém z globálneho hľadiska týka len pomerne malej oblasti. Možno aj preto index S &P 500 v úvode marca kolíše na podobnej úrovni ako na konci januára. A vtedy ešte vojna nebola.

Každá spoločenská či politická situácia prináša okrem rizík aj príležitosti. Súčasný stav nie je výnimkou a aj keby globálne akciové indexy mierne padli, objavila by sa príležitosť na výhodnejšie nakúpenie podielov. História ukázala, že po každej kríze prišiel ešte výraznejší vzostup. Dlhodobé investovanie je cesta.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.