# investujte na fin trhoch  6. 6. 2022

Ekonomické vyhliadky: Malý hurikán alebo superbúrka?

V priebehu posledného týždňa sa začali vyjadrovať rôzni lídri v business svete, a to predovšetkým v Amerike, že obdobie univerzálnej sily ekonomiky USA ustúpilo pochmúrnym vyhliadkam, v ktorých nedostatok pracovnej sily, prudko rastúce akciové trhy, ktoré budú za každých okolností len rásť, už nie sú viac samozrejmosťou.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Technologické spoločnosti od materskej spoločnosti Facebook Meta Platforms po Uber Technologies v posledných týždňoch prudko spomalili nábor zamestnancov a Elon Musk povedal zamestnancom spoločnosti Tesla, že plánuje zrušiť 10% jej pracovných miest. Maloobchodné giganty v Amerike ako Walmart a Target, ktorých zisky počas pandémie prudko vzrástli uviedli, že vyššie náklady sa začali premietať do zárobkov a že niektorí nakupujúci začínajú obmedzovať výdavky. V posledných týždňoch obchody, ktoré sa v minulom roku potýkali s príliš malým množstvom zásob z dôvodu prekážok v zásobovaní uviedli, že prepravujú viac odevov, spotrebičov a nábytku, ako spotrebitelia chcú. „Ten hurikán, ktorý sa tam formuje a ide na nás, príde onedlho,“ povedal generálny riaditeľ JPMorgan Jamie Dimon na konferencii minulý týždeň. „Len nevieme, či je to malý hurikán alebo superbúrka Sandy.“ Brian Moynihan, generálny riaditeľ Bank of America so sídlom v Charlotte v Severnej Karolíne, mal miernejší výhľad a na konferencii povedal, že jeho zákazníci stále nehovoria o obavách z recesie. „Sme v Severnej Karolíne – máme tu hurikány, ktoré prichádzajú každý rok.“ povedal Moynihan.

Americká ekonomika však zostáva do značnej miery zdravá. V USA v máji pribudlo 390 000 pracovných miest a dopyt po pracovníkoch zostáva historicky silný, najmä v odvetviach služieb, ako sú reštaurácie a letecké spoločnosti. Počet voľných pracovných miest sa blíži k rekordným maximám. Lietadlá sú plné, hotely rezervované a špičkoví predajcovia vrátane Lululemon Athletica zvyšujú ceny uprostred výpredajov.

Necháme teda na každého, ktorú stranu si vyberie, či sa pridá na stranu Jamieho alebo Briana.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.