# investujte na fin trhoch  23. 1. 2023

O zbytočných predikciách a zmŕtvychvstaní čínskych akcií

Vstúpili sme do nového roku a ako každý január sme svedkami veľkého počtu článkov, videí a rozhovorov s predikciou na nasledujúcich 12 mesiacov. Tipovať, ktorý sektor, akcia, fond, ETF alebo nebodaj kryptomena bude víťaz ktoréhokoľvek roku, je úplne zbytočné a článkom s touto tematikou treba venovať toľko pozornosti ako horoskopom. Astrológia do investovania nepatrí. Budúcnosť nepozná nikto a predikcia z prvého januára má pred sebou 365 dní na to, aby jej čokoľvek nečakané (ako napríklad covid v 2020, inflácia a reakcie centrálnych bánk v 2022) vstúpilo do cesty.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Našim cieľom nie je predpovedať budúcnosť a podľa toho nakúpiť konkrétne akcie a dlhopisy, fondy alebo ETF. Ak nám ako investorom viac vyhovuje pasívny prístup k investovaniu, je dôležité sa krátkodobým predikciám úplne vyhnúť a držať produkt pasívneho investovania (podielový fond kopírujúci index alebo ETF) dlhodobo, neskákať z investície do investície na základe toho, čo je v danom roku najviac trendy a v časoch extrémnych prepadov v prípade možnosti dokúpiť.

Ak nám viac vyhovuje aktívna správa nášho portfólia, snažíme sa dodržiavať viac-menej podobné pravidlá. Investujeme s ohľadom na dlhodobý horizont a snažíme sa v čase identifikovať také investície (konkrétne akcie, dlhopisy, niekedy aj fondy, sektory alebo konkrétne krajiny), ktoré trh z nejakého dôvodu prehliada, nesprávne ohodnocuje alebo dokonca ignoruje (napríklad kvôli pesimizmu spojenému s daným sektorom alebo regiónom). Identifikácia takýchto investícií by nemala byť o pocitoch, optimistickej extrapolácii aktuálnych trendov alebo vešteckých schopností analytika v médiách. Aktívny investor vyhľadáva investície, ktorých pravdepodobnostný profil je výrazne asymetrický v jeho prospech, kedy vie, že môže získať s vyššou pravdepodobnosťou násobne viac, ako riskuje.

Ak postúpime od všeobecných pravidiel ku konkrétnym investíciám a nebudeme sa snažiť nič predikovať, veľmi zaujímavé z hľadiska investovateľnosti sú čínske akcie, z ktorých od roku 2020 viaceré prešli výrazným poklesom. Tento pád bol samozrejme v danom čase oprávnený kvôli neistote z negatívnych následkov štátnych zásahov do podnikania technologických firiem, neudržateľného zadĺženia v realitnom sektore a nezmyselnej politiky nulovej tolerancie covidu, ktorá výrazne poškodzovala čínsku ekonomiku. Viaceré z uvedených problémov sa v posledných mesiacoch začínajú meniť k lepšiemu a vidíme to aj na vývoji akciového trhu. Od pomyselného októbrového dna sa akcie badateľne odrazili, ale ani zďaleka ešte nedosahujú valuácie, na ktoré majú viaceré firmy podľa svojich fundamentov oprávnenie. Ešte nedávno sa napríklad dali na burze nájsť akcie spoločností, ktoré sa obchodovali za menej, ako bol zostatok cashu na ich účte. Technologické giganty ako Alibaba, Tencent alebo DIDI začínajú dostávať od vlády pozitívne signály. Centrálna vláda musí riešiť slabší rast ekonomiky, ako bol naplánovaný a centrálna banka má stále možnosti, ako pri tom pomôcť. Čínska ekonomika má svoje špecifické problémy (zlá demografia, silné zásahy štátu, prebiehajúci covid…), no aj napriek tomu čínsky akciový trh v porovnaní s americkým alebo európskym vyzerá atraktívne a pre aktívnych investorov môže ponúknuť dobré príležitosti na zhodnotenie kapitálu.
 

IAD Talks

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.