# investujte na fin trhoch  3. 5. 2021

Warren Buffet predstúpil pred akcionárov

Warren Buffet s Charliem Mungerom opäť (virtuálne) po roku predstúpili pred akcionárov Berkshire Hathaway a čelili otázkam o ekonomických výsledkoch celého holdingu i jednotlivých firiem, ktoré Berkshire zastrešuje. Investori posledné roky riešia slabšiu výkonnosť akcií holdingu v porovnaní s S&P 500. V dlhodobom horizonte od roku 1965 -2020 Berkshire priniesol svojim investorom viac ako 20% ročne a bez problémov prekonáva index s výkonnosťou 10,2 % p.a. Krátkodobá výkonnosť (horizont 3 a 5 rokov) však vychádza v prospech S&P 500 hlavne kvôli väčšiemu zastúpeniu technologických titulov.

Na pretras preto prišla aj slabá nákupná aktivita zo strany Berkshire počas minulého roku, keď valuácie mnohých spoločností boli extrémne nízke a Buffet mohol výrazne zlepšiť performance holdingu voči S&P 500. Problémom Berkshire sa stal okrem iného aj extrémny rozmach SPAC spoločností (special purpose acquisition companies), ktorých cieľom je v limitovanom čase kúpiť nejakú neverejne obchodovanú spoločnosť, splynúť s ňou a priniesť ju tak na burzu. Veľký počet SPACov naháňajúcich obmedzený počet kvalitných biznisov tlačí na rast valuácií firiem a znemožňuje Berkshire použiť časť z takmer 150 miliárd USD voľnej hotovosti na dlho očakávanú väčšiu akvizíciu za primeranú cenu. Tento stav však podľa Buffeta nemôže trvať večne a nepriamo tak implikuje možnú korekciu vo valuáciách niektorých SPACov. Najväčším dealom minulého roka bola teda akvizícia infraštruktúrnych aktív od Dominion Energy za 10 miliárd dolárov.

Predstavitelia Berkshire odpovedali ako vždy aj na otázky nesúvisiace priamo s ich biznisom. Veľkej kritike z ich strany po jednej takejto otázke čelil online broker Robinhood, ktorý podľa Buffeta parazituje na gamblerských inštinktoch spoločnosti a veľká časť retailových, ktorá obchoduje s denným horizontom, môže prísť o svoje investované peniaze.

Pozitívne reakcie nedostali opäť ani kryptomeny. Podľa Mungera je nárast Bitcoinu proti záujmom civilizácie a nerozumie úspechu meny, ktorá prináša benefity len únoscom a vydieračom.

Avšak jedna z najdôležitejších otázok zostala opäť nezodpovedaná. 90-ročný Buffet ani 97-ročný Munger sa opäť jednoznačne nevyjadrili k svojim nástupcom. Na oficiálne potvrdenie budúceho CEO z dvojice Greg Abel a Ajit Jain si teda ešte musíme počkať.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.