# investujte na fin trhoch  27. 6. 2022

Stretnutie krajín G7 v Bavorsku

Klub najbohatších krajín sveta označovaných aj ako G7 smeruje k dohode o rozšírení svojich sankcií proti Rusku s tým, že hľadá mechanizmus na zastropovanie nákupnej ceny ruskej ropy, uviedli predstavitelia, avšak detaily sa stále dolaďujú. Tento krok, o ktorom sa diskutuje na trojdňovom summite G-7 v bavorských Alpách, ktorý sa začal v nedeľu, by pribudol k zákazu nákupu ruského zlata, uviedli predstavitelia. Prezentovali, že ropa je pre Kremeľ najlukratívnejším vývozným artiklom, zatiaľ čo zlato tvorí významnú časť štátnych príjmov, ktoré financujú konflikt na Ukrajine.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Podrobnosti o zastropovaní nákupných cien ropy, ktorý by vytvoril kartel kupujúcich západných krajín a ich spojenci, a dovoz zlata, ktoré navrhli USA, sa podľa troch predstaviteľov v súčasnosti dokončujú pred záverom summitu v utorok. Ministerka financií Janet Yellenová pred stretnutím G-7 uviedla, že USA sú zapojené do „mimoriadne aktívnych“ rozhovorov s európskymi spojencami o snahách vytvoriť kartel kupujúcich a stanoviť strop pre cenu ruskej ropy. Na presadenie takéhoto stropu minulý týždeň povedala, že úradníci preverujú možnú výnimku zo zákazu Európskej únie poisťovať zásielky ruskej ropy, ktorá by poisťovniam umožnila pokryť zásielky ruskej ropy iba v prípade, že predajná cena spadá pod strop. Cieľom rozhovorov bolo udržať ruskú ropu dostupnú na svetových trhoch pre kupujúcich, ako je India a Čína, čo by mohlo pomôcť stabilizovať ceny, ktoré sa už pohybujú na zhruba dvojnásobnej úrovni pred pandémiou, a zároveň vytvoriť mechanizmus, ktorý by západné krajiny mohli použiť na obmedzenie ruských príjmov z predaja.

Taliansky premiér Mario Draghi na stretnutí povedal, že cenový strop bude účinný voči Rusku, pretože zníži finančné toky do Moskvy a zároveň zníži infláciu, ktorá sa na Západe prudko zvýšila, čiastočne poháňaná cenami energií, uviedol jeden predstaviteľ oboznámený s rozhovormi. Nemecko a ďalšie krajiny EÚ, ktoré sú silne závislé od ruského plynu, boli doteraz proti obmedzeniu alebo embargu na nákup plynu, pretože ich vlády sa snažia zabezpečiť alternatívne zdroje dodávok. Charles Michel, predseda Európskej rady, ktorá zastupuje národné vlády EÚ, potvrdil, že o návrhu sa rokuje, no na jeho prijatie je potrebný súhlas všetkých 27 členov EÚ. Na rozdiel od plynu sa ropa dá ľahko prepravovať cez tankery. Avšak niekoľko predstaviteľov vyjadrilo znepokojenie nad účinnosťou modelu zastropovania kvôli schopnosti Ruska predávať svoju ropu veľkým nákupcom, ktorí neprijali západné sankcie voči Moskve, ako je Čína alebo India.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.