# investujte na fin trhoch  9. 8. 2021

Výsledková sezóna v plnom prúde

Výsledková sezóna je v plnom prúde. Spoločnosti reportujú svoje čísla za druhý kvartál 2021. Podľa očakávaní sú výsledky v priemere viac ako dobré. A samozrejme dobré výsledky firiem zvyšujú aj optimizmus investorov. Optimizmus na finančných trhoch sa samozrejme pretavuje aj do vyšších a vyšších valuácií akciových spoločností. Index S&P 500 sa vďaka rastúcim cenám jednotlivých akcií už obchoduje za 21 násobok očakávaných ziskov v nasledujúcich 12 mesiacoch, vysoko nad 5-ročným priemerom 18,5.

S&P500 sa aj vďaka aktuálnej výsledkovej sezóne zhodnotil už o 18 % od začiatku roka a posunul svoje maximum tento rok už 44 krát. Dobré výsledky firiem dokonca prebili aj nedávne negatívne správy, ktoré napĺňali titulky novín – šíriaci sa delta variant, vysoká inflácia, nedostatok čipov a regulátorné zásahy čínskych autorít do pravidiel fungovania niektorých odvetví.

K dnešnému dňu už reportovalo 83 % spoločností z indexu S&P 500. Zisky firiem poskočili o neuveriteľných 90 % v porovnaní s druhým kvartálom 2020. Tento famózny nárast samozrejme pripisujeme nízkej báze z minulého roka, keďže práve Q2 2020 bol najviac poznamenaný tvrdými protipandemickými opatreniami. Značnou časťou však prispela aj rýchlo rastúca ekonomika a silná spotreba domácností.

Pozitívne výsledky reportujú aj naše spoločnosti, ktoré držíme vo fonde Growth Opportunities. Jedna z našich najväčších pozícií – spoločnosť BlueLinx holdings zverejnila zisk na akciu za druhý kvartál 134 % nad konsenzom analytikov, pri historicky rekordných tržbách a dokonale využila situáciu na trhu so stavebnými materiálmi v USA. Výrobca automobilov Stellantis, ktorý vznikol spojením Fiatu a Peugeotu, aj napriek pretrvávajúcemu celosvetovému nedostatku čipov, vhodne zvolil produktový mix a reportoval rekordné marže a výrazné úspechy pri dosahovaní synergií pri spájaní oboch zakladajúcich spoločností. Veľmi dobrý performance ukázala aj investičná firma KKR, keď narástla takmer vo všetkých parametroch. Opatrnejšie zatiaľ hodnotíme výsledky čínskeho internetového gigantu Alibaba, kde si budeme musieť počkať na otvorenie skrytej hodnoty, ktorá sa v tejto firme nachádza, až kým sa nevytratí negatívny efekt z nejasného vplyvu čínskej regulácie v tomto sektore.

Prebiehajúcu výsledkovú sezónu hodnotíme ako nadpriemerne dobrú a aj naďalej sme presvedčení, že spoločnosti, ktoré vo fondoch vlastníme, nám v nadchádzajúcich kvartáloch a rokoch prinesú želané ovocie vo forme zaujímavého výnosu. Investovanie do akcií však v krátkodobom horizonte môže prechádzať aj volatilnejším vývojom. A to platí aj o súčasnom svete, kde je neznámych premenných ako vplyv delta variantu (alebo ďalšieho v poradí), neustále rastúca inflácia a neočakávaná zmena v regulácii, dennou realitou.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.