# investujte s nami  11. 5. 2021

Do portfólia pribudli pozemky v Poľsku

Prvý realitný fond (ďalej len „PRF“) spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. rozšíril svoje portfólio o pozemky určené na výstavbu logistického centra s prenajímateľnou plochou cca. 75 000 m2 pri poľskom meste Vroclav.

„Nová akvizícia skladov v Poľsku je určená na ďalšiu výstavbu skladových hál, na ktorých plánovanej výstavbe spolupracujeme s popredným európskym developerom logistických nehnuteľností. Touto akvizíciou reagujeme na vývoj trhu, zvyšujeme podiel developmentu a logistiky v portfóliu fondu čo prinesie dodatočný výnos do portfólia“ uviedol Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s. zodpovedný za riadenie realitných investícií.

Vroclav je svojou strategickou polohou medzi Prahou, Varšavou a Berlínom jedným z najfrekventovanejších a najdôležitejších logistickým centrom pre významné nadnárodné spoločnosti akými sú Amazon, Mondelez, DHL či Orsay. Zároveň je to jeden z najviac urbanizovaných regiónov v strednej Európe s rozvinutou dopravnou infraštruktúrou, 24 univerzitami a viac ako 140.000 študentami a bohatou históriou.

Nadobudnuté pozemky sa nachádzajú 10 minút od centra, 15 minút od medzinárodného letiska a počítajú s priamym napojením na medzinárodné diaľničné spojenia. S výstavbou prvej logistickej haly sa už začalo a nájomcom bude prepravná spoločnosť DPD. Logistické centrum po jeho dokončení bude predstavovať 70.000 m2 skladových priestorov v moderných smart halách a 5.000 m2 kancelárskych priestorov.

Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. pri kúpe nehnuteľnosti zastupovala medzinárodná právna kancelária Squire Patton Boggs.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia nezávislá slovenská správcovská spoločnosť. Finančné služby poskytuje individuálnym aj korporátnym klientom v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,03 miliardy EUR. Prvý realitný fond je najstarší podielový fond na Slovensku, ktorý investuje do aktív realitného trhu. Jeho cieľom je budovať a spravovať dlhodobé a stabilne vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu (kancelárske budovy, logistické centrá a sklady, obchodné centrá a pod.) a dlhodobo prinášať investorom pozitívnu výkonnosť s potenciálom na dlhodobý rast hodnoty aktív. Hodnota Prvého realitného fondu za posledný mesiac stúpla o 0,19% (1.-30.4.2021), ročná výkonnosť je 3,05% (30.4.2020-30.4.2021) a od vzniku fondu (od 20.11.2006) sa investície priemerne zhodnotili o 5,85% p.a. Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.