# investujte s nami  17. 2. 2021

Hodnotové a rastové investovanie. V čom sa líšia a aké sú ich vyhliadky?

K investovaniu ako takému existujú dva základné prístupy: hodnotové investovanie a rastové investovanie. To prvé bolo v posledných rokoch považované za neefektívne a malo čoraz menej fanúšikov, ale situácia sa môže zmeniť. Niektorí odborníci predpokladajú, že zreje čas na návrat k tomu, čo v minulosti slávilo obrovské úspechy.

Rozdiel medzi hodnotovým a rastovým investovaním

Oba prístupy vieme porovnať celkom jednoducho. Pri hodnotovom investovaní investori hľadajú akcie, ktorých trhová cena je podhodnotená. Takto to robil napríklad aj legendárny Warren Buffett, ktorý vždy dokázal nájsť akcie s trhovou hodnotou nižšou, ako je ich vnútorná hodnota. Urobil dôkladné analýzy a mal ten povestný správny cit, vďaka čomu vedel príležitosti odhaliť rýchlejšie ako ostatní. Ak také akcie našiel, okamžite ich skupoval.

Rastové investovanie funguje inak. Investori holdujúci tomuto prístupu sa neuberajú cestou hľadania podhodnotených akcií, ale hľadajú také, ktorých hodnota by mala v blízkej budúcnosti rásť. Hľadajú firmy, ktoré by v najbližšej dobe mohli výrazne expandovať a história ukázala, že v každom okamihu je takých na trhu veľa. Ak sa správne vytypujú, vedia priniesť obrovský zisk. Keďže však často ide o menšie spoločnosti v skoršej fáze pôsobenia, s investovaním do nich je spojené aj väčšie riziko. Tak rýchlo, ako vyleteli nahor, môžu aj klesnúť.

Ťažká dekáda hodnotového investovania

Keď sa pozrieme do minulosti, tak v posledných rokoch sa oplatilo investovať napríklad do akcií technologických firiem (Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, atď.) a úspech žali rastoví investori. Tí hodnotoví majú za sebou ťažkú dekádu a rovnako aj ťažký rok 2020. Index Russell 1000 zameraný na rastové spoločnosti vykázal v minulom roku rast 38,49%, ale rovnaký index zameraný na hodnotové spoločnosti len 2,8%.

Ak sa pozrieme na celé posledné desaťročie, tak rastové investície vynášali ročne v priemere 17,4%, hodnotové „len“ 10,6%. Keby teda pred desiatimi rokmi niekto vložil 100 dolárov, pri prvom prístupe by z nich mal už 497, pri druhom však len 274 dolárov. A to je značný rozdiel.

Cyklické striedanie období

V dávnejšej histórii sa úspešnosť rastových a hodnotových prístupov cyklicky striedala, čo by mohla byť pre hodnotových investorov dobrá správa. Obdobia recesie a ekonomického „boomu“ sa striedali každých tri až sedem rokov a nahrávalo to buď jednej alebo druhej strane. Spomínané obdobia pritom mali približne rovnaké trvanie.

Avšak od recesie z roku 1982, od ktorej uplynulo už takmer 40 rokov, zvyknú takéto cykly trvať približne desaťročie. Príležitostí na nájdenie dobrých hodnotových akcií je kvôli tomu menej a viac sa vypláca rastový prístup. Len v rokoch 2000 až 2010 bolo hodnotové investovanie úspešnejšie (+3,64% ročne) ako rastové (-2,25% ročne).

Koniec krízy sa blíži

Naštartovanie procesu očkovania a dobré vyhliadky týkajúce sa skorého návratu k normálnemu životu začali do istej miery po dlhšej dobe nahrávať hodnotovým investorom. Tohto názorového prúdu sa drží napríklad aj viceprezident Oakmark Funds Bill Nygren, ktorý sa teší napríklad na nárast hodnoty akcií spoločnosti CBRE, ktorá prenajíma kancelárie.

Tie sú podľa neho aktuálne podhodnotené, lebo o kancelárie v čase pandémie nebol a ešte ani nie je dostatočný záujem. Navyše sa čoraz intenzívnejšie hovorí o dlhodobej alternatíve v podobe home-officu. Podhodnotené sú podľa neho napríklad aj spoločnosti fungujúce v oblasti cestovného ruchu, ale aj ropné spoločnosti a spoločnosti z mnohých ďalších odvetví, ktoré pandémia priškrtila. Je ich obrovské množstvo.

Aj rastúce spoločnosti môžu byť hodnotovou investíciou

„Každá spoločnosť s diferenciovanou korporátnou kultúrou, ktorá si myslí, že dokáže pri živote udržať prácu na diaľku, sa mýli,“ povedal Nygren reagujúc na kancelársky trh v rozhovore pre New York Times. Oakmark však vlastní aj akcie ako Alphabet (Google), Facebook či Netflix, pričom tieto spoločnosti sú považované za rastové. „Ľudia hovoria, že spoločnosť, ktorá rastie, nemôže byť hodnotovou investíciou. My však hodnotové akcie vnímame ako také, ktoré sa predávajú za menej, ako je skutočná hodnota danej firmy,“ zdôraznil.

No a napríklad taký Netflix podľa neho vzhľadom na rýchlo narastajúci počet predplatiteľov, ale aj ďalšie ukazovatele, nie je dostatočne ohodnotený. Jeho skutočná hodnota je vraj stále vyššia ako trhová, a to napriek tomu, že za posledných päť rokov vyrástol päťnásobne a za desať dvadsaťnásobne.

Hargreaves: Hodnotové investovanie je mŕtve

Existuje aj názorový prúd, podľa ktorého je hodnotové investovanie mŕtve a obdobia sa už nebudú cyklicky striedať tak, ako v minulosti. „V nemom úžase sledujem, že mnohí profesionálni manažéri fondov sa chovajú tak, akoby sa svet nezmenil,“ krútil hlavou spoluzakladateľ spoločnosti Hargreaves Lansdown Peter Hargreaves, ktorý disponuje majetkom v hodnote približne 2,7 miliardy eur, v rozhovore pre FT Adviser.

„Mal by som to povedať tvrdo a k roku 2021 sa vyjadriť takto: väčšina ‚starej ekonomiky‘ sa už nevráti do predchádzajúcich výšok a hodnotové investovanie založené na výbere spoločností, ktoré sú ‚lacné‘, je mŕtve,“ skonštatoval Hargreaves, ktorý radšej odporúča technologické spoločnosti (tvoria takmer 60% portfólia jeho vlajkovej lode Blue Whale Growth Fund) schopné popasovať sa s modernou dobou. Zaradiť tu môžeme napríklad Adobe, Facebook, Mastercard, PayPal či Microsoft.

Investujte s IAD Investments

Portfólio manažéri IAD Investments na dennej báze vyhodnocujú mnohé príležitosti týkajúce sa rastového i hodnotového investovania. Kvalitne nastavené portfólio je často kombináciou oboch prístupov a ich vhodným stmelením do jedného úspešného celku.

Robia to citlivo a tak, aby vaše peniaze postupom času naberali hodnotu a vaše investície sa zveľaďovali. Kontaktujte nás na bezplatnej infolinke 0800 601 601, prípadne na emailovej adrese info@iad.sk a radi vám poskytneme ďalšie informácie.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.