# investujte s nami  20. 11. 2023

Najstarší realitný podielový fond na Slovensku oslavuje 17 rokov

Prvý realitný fond (PRF) bol vytvorený 20.11.2006 a od tohto dňa ponúka svojim investorom stabilné výnosy bez výraznejších výkyvov. Je to najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností a spravuje aktíva, ktoré majú schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v aktuálnom období, keď ročná výkonnosť (od 31.10.2022 do 31.10.2023) dosiahla zhodnotenie 4,44%. „Pravidelne upravovaná skladba portfólia spolu s aktívnym prístupom pri riadení nájomných vzťahov a hotovostných tokov nám umožňuje aj naďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu realitných spoločností Prvého realitného fondu.“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s. a portfólio manažér Prvého realitného fondu.

Prvý realitný fond vznikol po zmene zákona o kolektívnom investovaní, ktorý umožnil vznik otvorených podielových fondov zameraných na investovanie do nehnuteľností. Prvou nehnuteľnosťou v portfóliu PRF bol byt v Bratislave. Fond si veľmi rýchlo získal dôveru investorov a v nasledujúcich rokoch pribudli administratívna budova na Malom trhu (rok nadobudnutia 2007), kam sa následne spoločnosť presťahovala a dodnes je budova v tvare lode sídlom IAD Investments. V tom čase sa portfólio začalo viac diverzifikovať a pribudli do neho aj cenné papiere prepojené s trhom nehnuteľností. V roku 2010 pribudli sklady na Žabom majeri v Bratislave, ktoré sú stabilnou súčasťou portfólia fondu dodnes s modernými novými „smart“ halami.

Od svojho vzniku získal PRF množstvo ocenení zo strany odbornej i laickej verejnosti. Najčerstvejšie je opäť 1. miesto za rok 2023 (už 4-tý krát po sebe) v kategórií Realitné fondy v súťaži Zlatá minca. Je to už ôsma Zlatá minca pre tento fond, pričom sedemkrát to bolo 1. miesto. „Vážime si dôveru našich klientov a obchodných partnerov. Našim cieľom vždy bolo, je a aj naďalej ostáva pristupovať k správe investícií a majetku našich klientov a investorov s odbornou a profesionálnou starostlivosťou. Zároveň sa snažíme držať krok s dobou a napredovať aj v oblasti digitalizácie. Pre finančných sprostredkovateľov, investorov a klientov je k dispozícii zabezpečený prístup k údajom formou internetovej ale aj mobilnej aplikácie, aby z pohodlia domova mohli nielen investovať, ale aj sledovať vývoj hodnoty svojich investícií.“, hovorí Vladimír Bencz, predseda predstavenstva spoločnosti.

Aké nehnuteľnosti nájdete v portfóliu realitných spoločností fondu?

Aktuálne sa nachádza vo fonde 15 nehnuteľností v 4 krajinách strednej Európy. Portfólio nehnuteľností realitných spoločností Prvého realitného fondu je diverzifikované nielen geograficky, ale skladá sa aj z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy v Bratislave – Pribinova 19 v Eurovea City, TWIN CITY A, STEINERKA Business Centrum, administratívna budova D48 v poľskej Varšave, logistické parky na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku a v Českej republike. Do portfólia tiež partia obchodné centrum OC Laugaricio v Trenčíne či fotovoltaické elektrárne na juhu Slovenska, ale tiež pozemky určené na výstavbu budúcich logistických centier . Celé portfólio nehnuteľností PRF nájdete tu.

Pre koho je PRF určený?

Investovaním do Prvého realitného fondu investujete do podielových listov fondu, ktorý má nehnuteľnosti v majetku svojich realitných spoločností. Prvý realitný fond je vhodnou alternatívou pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov s odporúčaným investičným horizontom na obdobie dlhšie ako 5 rokov. Čistá hodnota majetku (tzv. NAV) v Prvom realitnom fonde bola 440 572 333,77 EUR k 15.11.2023. Prehľad výkonnosti fondu od jeho vzniku nájdete tu. Od svojho vzniku, teda už 17 rokov prináša PRF svojím investorom stabilné zhodnotenie a aktuálny trhový vývoj, aj keď s už dlhodobým rastom cien, zatiaľ nenaznačuje zásadné spomalenie tohto vývoja.

Podľa čoho si vybrať ten správny realitný fond? Na čo si dať pozor?

Investor by si mal vždy pozrieť, o aký typ realitného fondu ide (otvorený, zatvorený fond), či je viazaný na jeden segment nehnuteľností, alebo je jeho portfólio viac diverzifikované. Následne by si mal pozrieť report fondu, aké nehnuteľnosti sú v portfóliu a kde sa nachádzajú, aká je existujúca skladba nájomcov a pod. Pozor si určite tiež treba dať na to, kto stojí za daným realitným fondom, či má licenciu od Národnej banky Slovenska a v neposlednom rade aj aké skúsenosti so správou realitných fondov.

Už 32 rokov správna adresa pre vaše investície

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2 miliardy EUR.

IAD Investments, správ. spol., a.s. aktuálne spravuje 16 vlastných podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 12 štandardných, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 2 špeciálne fondy kvalifikovaných investorov. Okrem toho ponúka klientom aj sporiace programy a individuálnu správu aktív.

Sporiace programy investujú do predvolených investičných stratégií tvorených buď z vlastných fondov alebo z ETF fondov tretích strán a sú určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo si chce zabezpečiť finančnú rezervu do budúcnosti. Práve dlhodobé a pravidelné investovanie poskytuje príležitosť zmierniť infláciu a v dlhodobom horizonte zhodnotiť svoje úspory.

IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Viac informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete tu na našej stránke. Ak ešte nie ste naším investorom a máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.