# investujte s nami  24. 2. 2022

Medziročná inflácia dosiahla 8,4%. Je dôvod na paniku?

Podľa oficiálneho vyjadrenia štatistického úradu SR dosiahla inflácia na Slovensku v januári 2022 úroveň 8,4% čo je najvyššia mesačná medziročná hodnota od júla 2004. Od podobne vysokých čísel sme si odvykli a nie sú prijímané s potrebným pokojom. Skutočne však existuje dôvod na paniku? Pozreli sme sa na to podrobnejšie.

Inflácia je jav, pri ktorom komplexne rastú ceny. To, čo kupujeme, je odrazu drahšie a za daný obnos peňazí si nevieme kúpiť rovnaké množstvo ako predtým. Z ekonomického pohľadu vieme povedať, že dopyt po tovaroch a službách je vyšší ako ponuka, čo automaticky ťahá ceny nahor.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Skutočne sme za mesiac prerobili 840 eur?

Aj keď je súčasný stav s veľkou pravdepodobnosťou len krátkodobý, začali sa šíriť informácie na hrane paniky. Dokonca aj niektoré zdroje s veľkým dosahom „strašili“ tým, že ak človek vlastnil 10 000 eur, tak kvôli aktuálnej inflácii prišiel o 840 eur.

Nie je to úplne fér tvrdenie. Priemerný Slovák totiž viac dlhuje ako vlastní (v októbri 2021 dlhoval v priemere 8 451 eur a vlastnil 7 531 eur); ak by sme sa na vec pozerali rovnako skratkovito ako sme popísali vyššie, znamenalo by to, že inflácia ľudom razom odpísala 8,4% aj z dlhu?

Inflácia vs. nárast príjmov

Spomínané strašenie nie je na mieste, pretože za rok 2021 ako celok predstavovala inflácia „len“ 3,2% a príjmy obyvateľov naopak rástli o 3,4% (aktuálny odhad). Máme sa teda lepšie, ako sme sa mali pred rokom.

Vzhľadom na predpokladaný krátkodobý charakter inflácie si o rok tieto údaje budeme môcť vyhodnotiť opakovane. Bude úroveň inflácie výrazne vyššia ako nárast príjmov? Uvidíme. Zatiaľ to tak môže vyzerať, ale nikto nevie aká bude realita.

Čo ťahalo infláciu nahor?

Súčasná situácia vznikla kvôli tlaku zo strany viacerých faktorov. Skokovo narástli ceny energií a výrazný vplyv mal aj nedostatok mnohých súčiastok či tovaru. Menej sa vyrobilo, prípadne sa viac spotrebovalo a odrazu bol dopyt vyšší ako ponuka. Ceny preto logicky museli stúpnuť.

Nebol dostatok stavebných materiálov, prepravných kontajnerov, chýbali čipy, nahor išla cena ropy a plynu. Zbehlo sa mnoho faktorov, ale väčšina z nich má len krátkodobý charakter. Napríklad v zime je vždy väčší dopyt po vykurovacích palivách ako v lete. A zákon trhu samozrejme hovorí, že keď je prebytok ponuky, idú ceny nadol.

Môže sa inflácia udržať na podobnej úrovni?

Na to, aby sme aj o rok mali podobne vysokú infláciu ako teraz, teda vyše 8%, by všetko muselo zdražieť ešte raz. Opäť by museli stúpnuť ceny energií, palív, stavebných materiálov či potravín. Nikto nemá veštecú guľu a nič sa nedá vylúčiť, keďže aktuálne zažívame dosť extrémne odbobie, ale dlhodobo je to hlavne v eurozóne nereálne.

Môžeme vás preto upokojiť. V súčasnosti neexistujú žiadne predpoklady pre ďalší podobný nárast cien. Práve naopak: cena ropy je taká vysoká, že môže už len klesnúť. A aj keby neklesla a ostala by rovnaká, do inflácie by sa to už nepremietlo. Stavebné materiály sú také drahé, že s veľkou pravdepodobnosťou ich ceny vyššie už nepôjdu.

Toto platí aj o mnohých ďalších oblastiach, v ktorých by mohli ceny v priebehu najbližšieho roka dokonca klesnúť. Aj preto je zbytočné panikáriť a nemá význam robiť akékoľvek unáhlené rozhodnutia.

Investovať sa oplatí vždy

Všeobecne však platí, že jedným z najlepších spôsobov eliminovania inflácie je investovanie. Ak sa jej bojíte, investujte. Téme ako sa brániť inflácii sme sa už na našom blogu venovali a naďalej budeme situáciu podrobne sledovať.

Za viac ako 30 rokov našej existencie už niečo o finančných trhoch naozaj vieme. Infláciu netreba podceňovať, no ani kvôli nej zbytočne panikáriť. Staňte sa odberateľom nášho blogu a budete vždy v obraze.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.