# investujte s nami  9. 1. 2024

Môžu novoročné predsavzatia zlepšiť váš život?

Novorocne predsavzatia

Novoročné predsavzatia si podľa výskumov sociológov dáva skoro 50% Sloveniek a Slovákov a aspoň raz v živote si dal novoročné predsavzatie každý siedmy. Predsavzatia sa týkajú najčastejšie stravy, životného štýlu, nadmerného stresu, fajčenia či pitia kávy a alkoholu. Až 80% ľudí ale nevydrží viac ako 3 mesiace. Potom je namieste otázka, načo si vlastne tie predsavzatia dávame? Dávate si ich aj vy? A ako vám skutočne dokážu predsavzatia zmeniť život? To sa dozviete v našom článku.

Nový rok ľudstvo oslavuje od nepamäti. Prvé písomne zachytené oslavy nového roka nájdeme v Egyptských hieroglyfoch a boli viazané na každoročné záplavy spôsobené riekou Níl. Neoslavovalo sa síce z 31. decembra na 1. januára, ale oslavovalo sa rovnako bujaro ako dnes a možno aj trochu viac. Oslavy príchodu nového roka rovnako nájdeme aj v historických záznamoch zo starej Číny, Perzie, Grécka a samozrejme Ríma. A práve Rímu, konkrétne pápežovi Gregorovi XIII., vďačíme za gregoriánsky kalendár (rok 1582) a aj tomu, že Nový rok bol definitívne stanovený na 1. január.

História novoročných predsavzatí je rovnako zaujímavá ako história osláv príchodu nového roka. Podľa historikov si prvé novoročné predsavzatia dávali už starovekí Babylončania, ktorí sľubovali svojom bohom, že od nového roka budú morálne lepšími ľuďmi. V starovekom Ríme obyvatelia svoje predsavzatia upriamovali na vernosť cisárovi a lojálnosť Rímskej ríši. Boli sprevádzané veľkými oslavami spojenými s obetami bohom.

História osláv Nového roka a dávania si predsavzatí je naozaj stará ako ľudstvo samo. Je teda prirodzené, že aj v dnešných časoch si ľudia dávajú s príchodom nového roka predsavzatia. Pravdou je, že väčšina z nich je zameraná na životný štýl ako je strava, hmotnosť alebo fajčenie či pitie alkoholu. Malé percento ľudí si dáva aj finančné záväzky ako začať si sporiť, menej míňať, začať investovať a pod.

Investovanie do podielových fondov patrí medzi najobľúbenejšie formy investovania Slovákov. Preferuje ho až 17% z nás. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností majú Slováci v podielových fondoch investovaných dokonca takmer 12 miliárd eur. Toto číslo vyjadruje len objem majetku, ktorý majú pod správou slovenské správcovské spoločnosti, ďalšie peniaze ľudia investovali prostredníctvom zahraničných správcov.

Investovanie ako beh na dlhú trať

Investovať dlhodobo má niekoľko výhod a dôvodov, prečo je to dobrý prístup:

 • Rast hodnoty investície: Dlhodobé investície majú tendenciu rásť s časom. Aj keď trhy kolíšu a môžu mať krátke obdobia poklesov, dlhodobý trend býva často náchylný k rastu. Dlhodobý = viac ako 5 rokov.
 • Vyhnúť sa emocionálnym rozhodnutiam: Krátkodobé investície môžu byť ovplyvnené emocionálnymi reakciami na krátkodobé trhové fluktuácie. Dlhodobý prístup a sledovanie stanoveného investičného cieľa vám umožňuje prekonať krátkodobé turbulentné obdobia finančných trhov.
 • Čas na odolnosť voči fluktuáciám trhu: Dlhodobé investície majú tendenciu vykazovať menšie výkyvy ako krátkodobé. Ak trh zažije krátkodobé poklesy, môžete si dovoliť čakať, kým sa trh obnoví.
 • Diverzifikácia a minimalizácia rizika: Dlhodobé investície vám umožňujú diverzifikovať portfólio cez rôzne triedy aktív a obdobia, čím sa znižuje riziko straty v prípade, že jedna investícia podstatne klesne.
 • Čas na opravu prípadných stratégii: Ak sa váš investičný prístup nesprávne vyvíja, dlhodobý časový horizont vám poskytne priestor na opravu stratégií alebo vyváženie portfólia.
 • Finančná nezávislosť a dôchodok: Dlhodobé investície vám môžu poskytnúť stabilný príjem v budúcnosti, alebo dostatočný kapitál na dôchodok, čo môže prispieť k vašej finančnej nezávislosti a celkovej pohode.

Dlhodobé investície vyžadujú trpezlivosť a disciplínu a môžu vám priniesť významné dlhodobé výhody a finančnú stabilitu. Je dôležité mať na pamäti, že investovanie je spojené s rizikom, a preto je dôležité vyhodnotiť svoje ciele a toleranciu k riziku pred rozhodnutím o investičnom portfóliu.

Späť ale k novoročným predsavzatiam. Zo sociologických výskumov vyplýva, že ak si stanovíte svoje ciele príliš optimisticky a nepodarí sa vám s nimi držať krok, po pár dňoch sa dostaví frustrácia a vrátite sa do starých známych koľají. Ako teda uspieť a nevzdať to príliš skoro? Tu je pár rád ako svoje investičné novoročné predsavzatie nevzdať a byť v ňom úspešný.

 1. Vytvorte si jasný plán: Stanovte si jasný a trvalo udržateľný investičný cieľ, časový horizont a stratégiu diverzifikácie portfólia podľa svojich potrieb a tolerancie k riziku.
 2. Investujte do toho, čo poznáte: Pred investovaním do akcií, fondov alebo iných aktív sa vždy poraďte s odborníkmi a snažte sa čo najviac porozumieť svojej investícii.
 3. Diverzifikujte svoje portfólio: Rozložte svoje investície do rôznych tried aktív, odvetví a geografických oblastí kvôli minimalizácii rizika.
 4. Majte dlhodobý horizont: Myslite dlhodobo a buďte trpezliví. Trhy môžu mať krátkodobé výkyvy, ale dlhodobý trend býva takmer vždy rastúci.
 5. Nastavte si trvalý príkaz: Investujte pravidelne každý mesiac menšie čiastky a pravidelne svoje investície prehodnocujte.
 6. Udržujte si likviditu: Majte časť svojich úspor vždy po roku ako finančnú rezervu. Odporúča sa suma, ktorá pokryje 6 mesiacov vašich bežných výdavkov.

Investovanie nie je šprint, ale je to beh na dlhú trať, a práve novoročné predsavzatie vám môže pomôcť s ním začať.  Ak si rozumne nastavíte svoj investičný cieľ a dodržíte ho, na jeho konci vás čaká príjemné prekvapenie, ktoré vám môže zmeniť život.

Ak ste presvedčený, že dozrel ten správny čas na vašu investíciu, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa a spýtajte sa ho na naše produkty. Prípadne kontaktujete našu bezplatnú infolinku 0800 601 601. Poradiť sa môžete aj prostredníctvom emailu na info@iad.sk.

Želáme vám aj v roku 2024 tie správne investičné rozhodnutia.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.