# investujte s nami  23. 5. 2024

Prekoná cena zlata v roku 2024 hranicu 2500 USD za uncu?

Očakávané zníženie úrokových sadzieb americkej centrálnej banky či pretrvávajúca geopolitická neistota majú za následok aj to, že sa zlato v porovnaní s aktívami s pevným výnosom stáva pre investorov oveľa atraktívnejším. Viacero zo svetových odborníkov sa zhodujú v tom, že v roku 2024 sa pozornosť na finančných trhoch zameria práve na kovy akými sú zlato, striebro, platina, meď alebo hliník. Bude to naozaj tak?

Aj v súčasnosti je zlato stále vnímané predovšetkým ako uchovávateľ hodnoty a prostriedok na ochranu úspor. Predstavuje jednu z možností zabezpečenia proti inflácii a neistote. Stabilná hodnota zlata je spôsobená predovšetkým jeho limitovaným množstvom. Aj keď sa veľkej popularite tešilo skôr v minulosti, investovanie do zlata opäť naberá na popularite aj dnes. Zlato rozhodne nie je investičný nástroj na rýchle zbohatnutie, ale dôvodov, prečo je medzi investormi obľúbené je hneď niekoľko. Udržiava si svoju hodnotu v čase, je dostupné takmer pre každého a je vhodným nástrojom na diverzifikáciu portfólia. Odborníci odporúčajú mať zlato vo svojom investičnom portfóliu v pomere medzi 1% až 10%. Pritom platí, že čím vyšší je celkový objem vašich investícií (teda čím viac peňazí máte zainvestovaných v rôznych finančných nástrojoch), tým viac sa treba priblížiť k 1%. Laicky teda povedané, keď máte zainvestovaných napríklad 10 tisíc, čiže v investičnom svete ide o menšiu čiastku, pomer zlata vo vašom portfóliu by sa mal blížiť naopak práve k 10%. Do zlata sa dá pritom investovať rôznymi spôsobmi. Asi najznámejším je nákup fyzického zlata, ktoré postupom času nahrádza spôsoby ako napríklad kontrakty futures, investície do zlata prostredníctvom opcií, investovanie do akcií spoločností ťažiacich zlato, alebo asi pre širokú verejnosť najdostupnejšie ETF fondy.  A ako sa stanovuje jeho cena? Všetko sa deje na najväčších a najznámejších burzách v Londýne, Tokiu či napríklad v New Yorku. Ceny zlata sú na všetkých burzách rovnaké a počas obchodovania na seba nadväzujú. Cena tohto drahého kovu sa na finančných trhoch uvádza v dolároch za trojskú uncu – USD/oz.

Ako sa zlato správa v čase a v čom spočíva jeho hodnota?

Už aj počas pandémie si mnohí investori uvedomili význam a pozitíva zlata. Zlato si totiž, tak ako aj dnes, tak aj počas prudkých výkyvov drží svoju hodnotu a chráni naše financie. Investori kupujú investičné zlato nie kvôli rýchlemu zbohatnutiu, ale kvôli dlhodobej ochrane majetku pred znehodnotením. Peniaze časom strácajú svoju hodnotu. Investícia do zlata sa naopak vyvíja zásadne inak ako väčšina produktov naviazaných na kapitálové trhy. To znamená, že v čase krízy, kedy dochádza k poklesu ceny akcií alebo dlhopisov či kryptomien, zvykne cena zlata rásť. Práve vďaka tomu má zlato svoju úlohu vo väčšine investičných portfólií.

Bude rok 2024 pre zlato rekordným?

Rok 2024 sa môže stať rokom, kedy cenné kovy získajú významné postavenie na finančných trhoch. Zlato by pritom mohlo dokonca prekonať svoje doterajšie historické maximá. A kam sa jeho cena až vyšplhá? Zastaví sa na hranici 2 440 USD za uncu, ktorú prekonalo 20. mája alebo sú jeho méty vyššie a prekročí hranicu 2 500 USD za uncu? Všetko závisí od toho, ako sa vyvinie situácia vo viacerých oblastiach. Zlato sa v čase ekonomickej neistoty stáva totiž akýmsi bezpečným prístavom, v ktorom si ľudia chránia svoje peniaze od nepamäti. A keď sa zvyšuje dopyt po zlate, rastie aj jeho cena.

Ďalšími významnými faktormi, ktoré majú vplyv na cenu zlata sú napríklad opatrenia menovej politiky, inflácia alebo kurz dolára. Karty by v prípade vývoja cien zlata mohli zamiešať aj prezidentské voľby v USA, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka. Potvrdzuje to aj nedávna štúdia spoločnosti WisdomTree, z ktorej vyplýva, že zlato má tendenciu dosahovať dobré výsledky v časoch hospodárskej neistoty. Keď ekonomika zažíva prudký pokles, cena zlata rastie, zatiaľ, čo akcie často nedosahujú také dobré výsledky. Možná ostrá politická kampaň by neistotu v USA mohla len zintenzívniť, čo by mohlo byť ďalším faktorom pre rast ceny zlata. Ako teda vyplýva zo štúdie americkej spoločnosti, ten kto chce investovať do zlata, by mal určite sledovať aj kroky americkej centrálnej banky (FED), keďže sa ceny zlata vyvíjajú inverzne k úrokovým sadzbám. Potvrdzuje to aj nasledujúci graf Saxo Bank.

Zdroj: Bloomberg, Saxo Bank

A keďže sa inflácia v USA spomaľuje a FED sa nedávno rozhodol, že úrokové sadzby nateraz nezvýši, odborníci sa čoraz viac prikláňajú k názoru, že v roku 2024  pristúpi americká centrálna banka práve k ich zníženiu. Následne sa očakáva aj pokles výnosov zo štátnych dlhopisov, čo motivuje investorov, aby hľadali výnosnejšie alternatívy, akými môžu byť v tomto prípade aj investície do zlata.

Aj podľa prieskumu holandskej banky ING možno nedávny nárast cien zlata, najmä v poslednom štvrťroku 2023, pripísať zvýšenému apetítu po bezpečných aktívach v čase rastúcej neistoty. Vypuknutie konfliktu medzi Izraelom a Hamásom v októbri 2023 posunulo zlato blízko k rekordným hodnotám. Napriek zmierneniu obáv zo širšieho konfliktu na Blízkom východe si zlato udržalo svoju silu, na čo mal vplyv tiež slabší americký dolár. A keďže sa so zlatom celosvetovo obchoduje najmä v dolároch, je to ďalší významný faktor, ktorý ovplyvňuje jeho cenu a záujem oň. Keď hodnota doláru klesá, môže to zvýšiť cenu zlata, pretože pre investorov mimo Spojených štátov sa nákup zlata stáva atraktívnejším.

Ako dlho bude cena zlata ešte rásť?

Niektorí analytici sa domnievajú, že rast cien tohto drahého kovu by mohol trvať až do druhej polovice roka 2024. Podľa správy od banky JPMorgan sa dokonca očakáva, že ceny zlata budú štvrťročne stabilne rásť, až kým nedosiahnu svoj vrchol a to až v druhej polovici roka 2025. V súčasnosti už zlato prekonalo prognózy JPMorgan na tento rok. Veľký počet investorov tiež zrejme očakáva, že americká centrálna banka v júni zníži úrokové sadzby. Možno tak budeme svedkami toho, že cena zlata prekoná historické hranice.

cena zlata na svetovych trhoch

Zdroj: kitco.com

Už začiatkom mája sa cena zlata vyšplhala na 2 363,73 USD, čo je 2 194,15 € a 20. mája dokonca prekonala hranicu 2 440 USD za trójsku uncu. Do konca roka nám pritom ostáva ešte 7 mesiacov. Pravdepodobnosť, že by sa tak jeho hodnota mohla vyšplhať až na nové doterajšie maximá, je vysoká.

Ak chcete mať každý týždeň čerstvé správy z finančných trhov, prihláste sa na ober newslettra IAD business weekly news a dozviete sa aj to, či cena zlata prekoná dlho očakávanú hranicu 2 500 USD za uncu.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.