# investujte s nami  21. 5. 2024

Zagreb Property Forum 2024: Chorvátsky trh nehnuteľností otvoril svoje brány investorom

Zagreb Property Forum 2024

V IAD Investments neustále hľadáme nové investičné príležitosti a zúčastňujeme sa významných podujatí, na ktorých sa stretávajú top odborníci nielen z finančného sveta. Jedno takéto podujatie sa konalo nedávno v krásnom chorvátskom meste Záhreb. Išlo o konferenciu Property fórum, na ktorej ako speaker vystúpil aj náš kolega. O čom rozprával a prečo práve v Chorvátsku, to si prečítajte v našom blogu.

Konferencie Property fórum sa vo významných mestách strednej a východnej Európy nekonajú len tak náhodou. Tematicky sa zameriavajú predovšetkým na nehnuteľnosti práve v mestách, akými sú Budapešť, Viedeň, Belehrad, Bukurešť, Záhreb, Londýn, Praha, Varšava, Sofia alebo aj Bratislava. Tentoraz náš kolega Tomáš Trebula, transakčný manažér IAD Investments, vycestoval do hlavného mesta chorvátska Záhrebu, kde sa 14. mája konala konferencia – Zagreb Property Forum 2024. Jej hlavnou témou bol aktuálny stav trhu s komerčnými nehnuteľnosťami. V diskusnom paneli sa jej účastníci zamerali na faktory, ktoré ho ovplyvňujú, ako aj na trendy a výzvy v súvislosti s ESG.

Tomás Trebula

Zagreb Property Forum 2024, Tomáš Trebula, IAD Investments.

Zagreb property forum 2024

Zagreb Property Forum 2024

Čo sa týka spomínaného ESG, hlavný problém moderných tzv. NETZERO budov je, že sú finančne náročné na development. A dnes stále nie je jasné, kto si tieto finančné náklady vezme na plecia, či si developer ukrojí zo svojej marže, či sa investor uspokojí s nižším výnosom, alebo či bude nájomník ochotný platiť väčšie nájomné za energeticky efektívnejšiu budovu.

Odborníci aktuálne vnímajú, že celková transakčná aktivita na Chorvátskom trhu začína jemne stúpať, hlavne vďaka lokálnym a domácim investorom, avšak postupne sa začínajú prebúdzať aj väčší nadnárodní hráči.

Chorvátsky trh ako veľká príležitosť v segmente komerčných nehnuteľností

IAD Investments vstúpilo na trh nehnuteľností v Chorvátsku vo februári tohto roka. Prvý realitný fond nadobudol prostredníctvom realitnej spoločnosti Logis Rugvica d.o.o. pozemok určený pre development v lokalite Sveta Helena, blízko hlavného mesta Chorvátska Záhrebu, čím úspešne začal svoje pôsobenie na chorvátskom trhu. Pozemok o výmere približne 9,7 hektárov je určený na vybudovanie logistického centra s rozlohou približne 45 tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy. Celý projekt je realizovaný prostredníctvom joint-venture partnera Promat Investments, s.r.o., ktorý investičnú príležitosť sprostredkoval a bude v projekte prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Promat Projekti, d.o.o. aj manažérom developmentu. „Tento projekt vnímame, ako začiatok investičného cyklu, ktorého cieľom je vybudovanie významného postavenia v dynamicky sa rozvíjajúcom segmente logistiky v teritóriu juhovýchodnej Európy“ vyjadril sa Mário Mátaš, konateľ Promat Investments , s.r.o.

Dôvodov na vstup na chorvátsky trh bolo pritom hneď niekoľko. Chorváti svoje kuny vymenili za eurá a vstupom do Eurozóny sa tak zjednodušili transakcie, ktoré zahraniční investori momentálne považujú za bezpečnejšie. Nižšie riziko možno pripísať silnejšej mene, akou euro oproti chorvátskym kunám bezpochyby je.

Ďalším dôvodom bol fakt, že chorvátsky trh je momentálne logisticky silne poddimenzovaný a je teda veľkou príležitosťou pre budúci rozvoj. “Na chorvátskom trhu vnímame veľkú príležitosť najmä v segmente logistiky, ale aj v kancelárskom segmente, ktorý je taktiež poddimenzovaný v porovnaní s inými štátmi v CEE regióne,” hovorí Tomáš Trebula a podľa aktuálnej situácie na trhu nehnuteľností v Chorvátsku to veľa investorov vníma podobne.

„Logistické kapacity, ktoré majú aktuálne až o 50% nižší počet metrov štvorcových per capita v porovnaní s ČR alebo Slovenskom, či Maďarskom, sú veľkou výzvou pre budúcnosť Chorvátska. Predpokladáme, že tento rozdiel sa bude v nasledujúcich rokoch znižovať a bude väčší dopyt po logistike,“ dodáva Tomáš Trebula. Logistické kapacity by mali v najbližších rokoch rásť, lebo Chorvátsko sa prijatím eura stalo plnohodnotným štátom EÚ a svojimi prístavmi tak môže pre obchodníkov z Ázie efektívne doplňovať Terst, Rotterdam alebo Amsterdam.

Chorvátsko je momentálne tam, kde bolo Slovensko pred viacerými rokmi. Ak krajina využije túto situáciu a správne uchopí príležitosť, môže prísť až k dvojcifernému rastu na trhu s nehnuteľnosťami. Samozrejme aj Chorváti majú pred sebou výzvy, akými sú napríklad dobudovanie potrebnej infraštruktúry – vlakové spojenia, zväčšenie prístavov, dobudovanie terminálov a podobne.

Rozšíri ešte IAD Investments svoje investície na chorvátskom trhu?

V prípade spoločnosti IAD Investments sa jedná o prvý development v tomto štáte a preto pozorne monitoruje, či bude napredovať podľa plánu a či napríklad svoje investície v krajine rozšíri. Všetko je otázkou času. Napriek tomu, že je chorvátsky trh veľkou príležitosťou, na zreteli treba mať aj dĺžku povolenia, byrokratické zaťaženie, dostupnosť zdrojov, pracovnej sily a v neposlednom rade ceny materiálov, ktoré môžu s narastajúcim dopytom značne zdražieť. “Všetky tieto faktory vplývajú na úspešnosť a hlavne výnosnosť projektu,” uzavrel tému Trebula.

Prvý realitný fond je najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku. Je vhodnou alternatívou pre investorov hľadajúcich perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov. Jeho portfólio tvoria kancelárske budovy, logistické centrá, skladovacie priestory, centrá pre voľnočasové aktivity, nákupné centrá a ďalšie. Aktuálne hodnota spravovaného majetku týmto fondom je viac ako 462 miliónov EUR (k 15.5.2024). Počiatočná investícia je 20 EUR a priemerná výkonnosť za posledné 3 roky je 4,82 % p.a. Ak chcete o ňom vedieť viac, alebo sa stať investorom, kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo navštívte www.prf.sk.

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondu Prvý realitný fond spravovaného IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.