# investujte s nami  13. 4. 2023

Prvý realitný fond: Správna adresa pre vaše investície

PRF-blog

Patríte medzi ľudí, ktorí by radi investovali do realít, ale nemáte na to dostatok financií? Jednou z možností je hypotéka. Avšak táto forma investovania – kúpa nehnuteľnosti plus dlh, sa momentálne predražila. Ak aj napriek tomu túžite po investícií, ktorú skutočne vidíte, možnosťou pre vás je Prvý realitný fond. Ak investujete v čase od 6.3. do 28.4. 2023, garantujeme vám výnos najmenej 10% za 1100 dní.

Posledné roky priali nízkym úrokovým sadzbám hypoték a mnohých Slovákov tento fakt zlákal k tomu, aby investovali do nehnuteľností. Láka táto forma investovania aj vás? Myšlienka, že podnájomník spláca mesačné splátky hypotéky a vám po 30 rokoch “bez nákladov” ostane nehnuteľnosť je síce krásna, ale v súčasnosti trocha naivná. V skutočnosti nie je táto forma investovania až taká jednoznačne výhodná. Dôvodov je hneď niekoľko.

Riziko je len na vašich pleciach

V prvom rade na seba beriete riziko, keďže za splátku hypotéky ručíte celým svojim majetkom. Banku nebude zaujímať, keď prídete o nájomníka a budete mať problém nájsť nového. Ľahko sa teda môže stať, že z plánovaného zisku sa stane strata, ktorú budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka.

Podmienky získania hypotéky sa sprísňujú

Minulý rok prišlo k zmene trendu vývoja na úverovom trhu a úrokové sadzby sa odrazili od svojho minima. Ceny nehnuteľností po vlne zdražovania mierne klesli, no na získanie hypotéky sa kvalifikuje stále menej ľudí. Dôvodom sú prísnejšie podmienky NBS, ktorých cieľom je zamedziť neprimeranému zadlžovaniu obyvateľstva a predísť tak problémom so splácaním úverov. Dnes už aj preto máte možnosť získať maximálne 80% z ceny nehnuteľnosti a zadĺžiť sa vám nedovolia na viac ako 60% vašich príjmov. Všetky vaše úvery môžu tvoriť maximálne 8 ročných príjmov domácnosti.

Hypotéky sú drahšie, investícia vám vynesie menej

Pokiaľ ste v minulosti dostali hypotéku vo výške 177 000 EUR s úrokom 0,9% výška mesačnej splátky bola 561 EUR. Dnes však za tú istú hypotéku zaplatíte mesačne aj o 300 EUR viac. Úrokové sadzby sa dnes pohybujú okolo 4% a stále musíte myslieť aj na to, že 100%-né hypotéky sú už minulosťou.

Rozšírte si možnosti investovania, teraz dokonca s výnosom až 10%

Alternatívou pre tých z vás, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov je Prvý realitný fond. Najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku je pre vás ideálny, ak máte záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností v majetku realitných spoločností Prvého realitného fondu s reálnym rastom ich hodnoty. Ku koncu minulého roka (konkrétne k 31.12.2022) bola čistá hodnota jeho aktív vo výške 386 538 535,02 EUR a od založenia sa jeho výkonnosť vyšplhala na 149,82%, čo je v priemere 5,84% za rok.

Teraz môžete získať garantovaný výnos najmenej 10%. Stačí, ak v období od 06. 03. 2023 do 28. 04. 2023 do Prvého realitného fondu investujete svoje peniaze na 1100 dní a my vám tento výnos garantujeme.

800 EUR splátka úveru vs. 800 EUR investícia do Prvého realitného fondu

Ak by ste splátku hypotéky vo výške 800 EUR, ktorú sme vám uviedli v príklade k hypotéke vyššie, od roku 2013 mesačne investovali do Prvého realitného fondu, tak by ste za 10 rokov vložili 96 000 EUR a hodnota vašej investície by na konci obdobia 31.12. 2022 bola vo výške 121 050,79 EUR. Priemerný výnos bol na úrovni 4,025%.

Zdroj: www.iad.sk

Prepočítajte si svoju investíciu prostredníctvom našej investičnej kalkulačky a presvedčte sa o výhodnosti investovania do Prvého realitného fondu sami .

Vaše investície majú perspektívu, o diverzifikované portfólio sa neustále staráme

Na slovenskom realitnom trhu sa zvyšovanie sadzieb prejavilo poklesom objemu nových hypoték a tiež aj zmenou na trhu bývania. “Na trhu realít je stále záujem o prenájom priestorov, či už pre logistiku alebo kancelárie. Nájomcovia však dávajú veľký dôraz na energetickú efektívnosť priestorov a tak víťazom sú budovy, ktoré dokážu splniť vysoké nároky na energetické a udržateľné kritériá”, vyjadril sa Mgr. Vladimír Bolek, portfólio manažér Prvého realitného fondu a člen predstavenstva IAD Investments , správ. spol., a.s. “Posledný kvartál roka 2022 sme sa snažili využiť priaznivejšiu situáciu a realizovali sme niekoľko nákupov, ktoré mierne menia alokáciu medzi jednotlivými triedami realitných aktív v portfóliu. Veríme, že portfólio fondu tak bude odolnejšie voči prípadným trhovým výkyvom,” dodal V. Bolek.

Portfólio Prvého realitného fondu je rozdelené do viacerých sektorov, z ktorých 45% tvoria kancelárske priestory, 28% priestory pre logistiku a sklady, 24% maloobchodné priestory a zvyšné 3 % si medzi seba rovnakým dielom delia priestory v sektoroch developmentu – rezidencie a byty, energetický sektor a rekreačné priestory a pozemky. Fond investuje predovšetkým do nehnuteľností na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku. Rozmenené na drobné, 35% investícií je v Bratislavskom kraji, 32% v Poľsku, 24% v Trenčianskom kraji, 5% v Budapešti, 2% v Banskobystrickom kraji a po 1% v Českej republike a v Nitrianskom kraji.

Zdroj: Kvartálna správa Prvého realitného fondu k 31.12.2022

„O zloženie portfólia Prvého realitného fondu sa neustále staráme a aktívne ho riadime. Táto skutočnosť nám následne umožňuje reagovať na zmenu trendov na realitnom trhu a efektívne sa starať o vaše investície. Vďaka aktívnemu prístupu pri správe nájomných vzťahov a udržiavaní vysokej miery obsadenosti nehnuteľností pri plynúcich hotovostných tokoch sme schopní pravidelne prinášať stabilný výnos z držaných aktív realitného trhu,” uzavrel tému Vladimír Bolek.

Stať sa investorom Steinerky, Twin City či OC Laugaricio v Trenčíne môžete aj vy

Medzi nehnuteľnosti v majetku realitných spoločností Prvého realitného fondu patria napríklad Logis centrum v Bratislave (27 933 m2, rok nadobudnutia: 2022), Logistické centrum vo Vroclavi (75 000 m2, rok nadobudnutia: 2021), Administratívna budova D48 vo Varšave (26 173 m2, rok nadobudnutia: 2020), Steinerka BC v Bratislave (12 000 m2, rok nadobudnutia: 2018), OC Laugarício v Trenčíne (26 000 m2, rok nadobudnutia: 2016), Twin City A v Bratislave (16 500 m2, rok nadobudnutia: 2016), Fotovoltaické Elektrárne v obci Iža (87 600 m2, rok nadobudnutia: 2011, 2012) či Bytový komplex Nová Nitra (47 800 m2, rok nadobudnutia: 2008).

Staňte sa investorom takmer 600-tisíc m2 týchto lukratívnych realít aj vy. Ak do Prvého realitného fondu investujete v čase od 6.3. do 28.4. 2023, máte garantovaný výnos najmenej 10% za 1100 dní. Prvý realitný fond spravuje majetok v hodnote viac ako 406 miliónov EUR (NAV k 5.4.2023). Vašim investíciám ponúka dlhodobú výkonnosť bez významných výkyvov, výnosy spojené s prenájmom nehnuteľností a reálny rast ich hodnoty. Ak ešte nie ste investorom v Prvom realitnom fonde, kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.