# investujte s nami  24. 1. 2023

Rekordná inflácia ohrozuje vaše peniaze, ochráňte ich investovaním

Napriek tomu, že sa v minulom roku finančným trhom úplne nedarilo, stále je to lepšia cesta pre vaše peniaze, ako ich držať na bežnom účte, či v hotovosti doma. Inflácia za rok 2022 prekonala totiž všetky obavy. Horšie sme na tom boli len pri vzniku republiky.

Priemerná inflácia sa za celý minulý rok vyšplhala až na úroveň, ktorú si mladšie ročníky možno ani nepamätajú. Dosiahla až 12,8%. Vyplýva to z údajov, ktoré začiatkom roka zverejnil Štatistický úrad SR. Naposledy sme 12% úroveň inflácie zažívali na začiatku milénia v roku 2000. Potom mal rast cien našťastie klesajúcu tendenciu a v roku 2021 vzrástli ceny len o 3,2%, v porovnaní so súčasnými číslami sme si taký nárast cien možno ani nevšimli. Horšie ako v minulom roku sme na tom s infláciou boli naposledy v roku 1993, keď sme sa po rozpade Československa ako nový samostatný národ snažili postaviť na vlastné nohy.

V minulom roku zdraželo úplne všetko

Keď si to zhrnieme, v roku 2022 sme si priplatili za všetko, a to výrazne. Vysoký rast cien sa prejavil najmä kvôli zdražovaniu potravín, nealkoholických nápojov a bývania s energiami, ktoré tvoria až 47% našich výdavkov.

Pri nakupovaní v potravinách sme zaplatili o 19,3% viac, pričom najvyšší podiel na tomto náraste a vyprázdnení našich peňaženiek malo drahšie mäso, mlieko, syry, olej, tuky, zelenina ale aj ovocie.  Ďalšia výrazná položka v našich výdavkoch sú poplatky za bývanie a energie, ktoré zdraželi o 15,5%.

Vplyv na výšku inflácie mali aj rastúce ceny pohonných hmôt, ktoré boli v priemere za rok 2022 drahšie o 26%. Tlak na naše peňaženky si pri drahšom tankovaní pamätáme najmä z leta. Mesiac pred prázdninami sme si za jazdu autom, do ktorého musíme pravidelne tankovať, priplatili až 40%.

V minulom roku zdraželo aj stravovanie, poštové služby, noviny, knihy či kancelárske potreby. Viac sme si zaplatili aj u zubára, veterinára alebo u kaderníka.

Zdroj:  databáza Štatistického úradu SR/DATAcube. [sp2043rs]

*podľa národnej metodiky

Dá sa proti inflácii brániť?

Jednoducho povedané pri inflácii vaše peniaze strácajú svoju hodnotu. Znehodnocujú sa, lebo ich držíte doma pod “vankúšom” a devalvujú aj na bežných účtoch, ktoré sú už dlhší čas úročené skoro na nulovej úrovni. Kľúčom, ako sa proti inflácii úspešne brániť, je preto nedržať peniaze zbytočne mimo obehu, ale im dať možnosť zhodnocovať sa – investovaním.

Ak patríte medzi tých šťastlivcov, ktorým sa v minulom roku napriek enormnému zdražovaniu podarilo niečo ušetriť, zoberte rozum do hrsti a nenechajte svoje peniaze strácať na hodnote. Dovoľte im zarobiť. V IAD Investments vaše peniaze zhodnotíme prostredníctvom podielových fondov alebo sporiacich programov. “Pri takejto vysokej inflácii, ktorá dosiahla hranicu takmer 13%, by sa ľudia mali zamyslieť, čo so svojimi úsporami urobia. Ideálne v tejto situácii je nedržať peniaze na bežných účtoch či doma v hotovosti,” hovorí Mgr. Michal Ďurica, CFA portfólio manažér, IAD Investments.

Krízou si prešli aj finančné trhy, investovať sa však stále oplatí

V minulom roku sa finančným trhom vo všeobecnosti nedarilo, ale aj v týchto neľahkých časoch sa nájdu odvetvia, ktoré prosperujú. Pri konzervatívnejšom, teda bezpečnejšom investovaní síce nedosiahnu výnosy úroveň minuloročnej rekordnej inflácie, ale aspoň sa vaše úspory neznehodnotia o celých 12,8%. Investovať sa stále oplatí aj do realitných fondov, ktorým sa darilo aj v roku 2022 a skončili v plusových číslach. “Prvý realitný fond dosiahol v období od 31.12.2021 do 31.12.2022 zhodnotenie 5,64% a Korunový realitný fond dokonca 8,49%,” hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments a portfólio manažér Prvého realitného fondu.

Pre výber toho správneho fondu alebo iného investičného produktu neváhajte kontaktovať svojho finančného sprostredkovateľa.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.