# investujte na fin trhoch  23. 10. 2023

130%-ná inflácia a možný koniec pesa

Argentínske peso

Traja kandidáti, medzi ktorými sa pravdepodobne rozhodne o novom prezidentovi, sa uchádzajú o priazeň voličov v Argentíne. Keď kandidát na argentínskeho prezidenta Javier Milei mával motorovou pílou nad hlavami priaznivcov v centre mesta Salta, dav skandoval: „Sloboda.“ Päťdesiatdvaročný ultrapravicový politik v koženej bunde s účesom rockera zo 70-tych rokov sa stal jedným z favoritov prezidentských volieb po tom, čo dostal v auguste najviac hlasov v povinných straníckych primárkach. Prezidentské a parlamentné voľby v Argentíne sa uskutočnili v nedeľu 22. októbra.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Ekonomika je jednou z hlavných tém, na ktoré pravicový populista Milei v kampani cielil. Sľuboval napríklad plné nahradenie miestnej meny dolárom a zrušenie centrálnej banky. Argentínčania túžia prijať Mileiho sľuby a oživiť to, čo bolo kedysi jednou z najbohatších krajín sveta, no nie sú si celkom istí, ako to celé dopadne. To, že Argentínčania vážne uvažujú o zrušení svojej národnej meny (argentínske peso)   – čo je vo svojej podstate dosť extrémny krok, o ktorý sa pokúsilo len málo krajín, je dôkazom zmätku, ktorý po pandémii spôsobila inflácia po celom svete. Ak ročná inflácia vo veľkej časti rozvinutého sveta vystrelila na 10% alebo viac, v Argentíne večne zmietanou krízou vyletela nad 130%. Politickí oponenti Mileiho tvrdia, že jeho myšlienky zachádzajú až príliš ďaleko. Kandidátka Bullrichová ponúkala súbor ortodoxných reforiem, ktoré podľa nej podporia ekonomiku bez potreby dolarizácie, zatiaľ čo tretí kandidát Massa, člen súčasnej ľavicovej vlády, sľuboval stabilizáciu situácie pri zachovaní veľkorysej sociálnej politiky vlády.

Argentínsky národný štatistický úrad odhaduje, že jeho občania držia okolo 250 miliárd dolárov mimo bankového systému, tzv. „pod matracom“ alebo v bezpečnostných trezoroch v domácnostiach. Ak je tento odhad správny, predstavovalo by to viac ako 10% dolárových bankoviek v obehu po celom svete. Miera chudoby sa v Argentíne vyšplhala nad 40%, čo je nárast o 5 percentuálnych bodov za štyri roky. Od roku 2019 argentínske peso stratilo viac ako 92% svojej hodnoty.

Prieskumy verejnej mienky sú v Argentíne osem dní pred voľbami zakázané. Podľa prieskumu, ktorý pred dvoma týždňami zverejnila spoločnosť Circuitos, mal Milei podporu 34,1 % hlasov, druhý bol Massa s 32,3 % a tretia Bullrichová s 24,4 % hlasov.

Poznámka: Článok vznikol 20. októbra 2023. Výsledky prezidentských volieb v Argentíne sa dozvieme už v najbližších hodinách.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.