# investujte na fin trhoch  22. 11. 2022

Ťažký týždeň kryptomien

Tento týždeň finančný svet zažil neočakávaný krach jednej z najväčších spoločností zameranej na obchodovanie s kryptomenami, FTX. Správa o krachu burzy FTX okamžite vyvolala negatívnu reakciu medzi viacerými kryptomenami. Bitcoin sa prepadol o takmer 5 000 dolárov. Spoločnosť, ktorej hodnota na súkromnom trhu ešte nedávno presahovala 30 miliárd dolárov spolu so svojím charizmatickým zakladateľom Samom Bankman-Fried-om, musela vyhlásiť bankrot. Len pre predstavu, 30 miliárd dolárov je približne 1,5-násobok toho, čo celá Slovenská republika minie za jeden rok svojho fungovania. Zakladateľovi tejto spoločnosti sa podarilo prísť o takýto majetok v priebehu niekoľkých týždňov.

Mnohí veľkí investori, vyšetrovatelia ako aj regulátor sa sami pýtajú, ako je možné, že obrovský kolos akým FTX burza nepochybne bola, mohla tak rýchlo explodovať. Medzi investorov spoločnosti FTX patrili najsofistikovanejšie hedžové fondy, ako aj mnohí vplyvní ľudia. Blackrock, Sequoia Capital, Tiger Global, sú iba malá vzorka najväčších investičných fondov, ktoré stratili celú svoju investíciu. Rovnako viacerí bežní investori, ktorí uverili vidine rýchleho zisku a obchodovali na platforme FTX, pravdepodobne prídu o všetok svoj investovaný kapitál.

Sam Bankman-Fried často na sedeniach s investormi a s regulátormi opisoval burzu FTX ako burzu, ktorá podlieha najprísnejším normám a štandardom riadenia rizika a likvidity. Aktuálne vyšetrovanie však ukázalo, že v skutočnosti v spoločnosti chýbali elementárne pravidlá riadenia rizika. Rovnako likvidita spoločnosti sa riadila cez viaceré spriaznene dcérske spoločnosti, napríklad Alameda Research, ktoré podstupovali rizikové transakcie. Kúpa domov na Bahamách pre zamestnancov spoločnosti za peniaze klientov bola iba čerešnička na torte aktuálneho vyšetrovania.

Každá doba má svoju zlatú horúčku a kryptomeny nepochybne patria k zlatej horúčke 21. storočia. Skutočný rozsah škôd krachu spoločnosti FTX uvidíme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, ale už teraz môžeme povedať, že tento krach sa do histórie zaradí medzi prípady ako Enron, WorldCom, Lehman Brothers a iné finančné škandály.

Pre bežných investorov môže existovať viacero poučení z tohto prípadu. Postupné budovanie kapitálu pri primeranom riziku môže byť v dlhodobom horizonte výnosnejšie, ako investovanie do najžiarivejších módnych trendov. Nie nadarmo sa hovorí, že vrabec v hrsti je viac ako holub na streche.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.