# investujte na fin trhoch  28. 8. 2023

BRICS summit

Lídri skupiny rozvíjajúcich sa krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) na summite v Johannesburgu minulý týždeň rozhodli, že pozvú šesť štátov vrátane Iránu a Saudskej Arábie, aby sa k 1. januáru 2024 stali novými členmi tohto bloku. Pozvánku ďalej dostanú aj Argentína, Egypt, Etiópia a Spojené arabské emiráty, oznámil prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa. Tento krok má posilniť vplyv zoskupenia, ktoré sa zaviazalo, že bude hájiť záujmy „globálneho Juhu“.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Krajiny BRICS vstúpili do novej kapitoly vo svojom úsilí vybudovať svet, ktorý je fér, svet, ktorý je spravodlivý, svet, ktorý je tiež všeobjímajúci a prosperujúci,“ povedal Ramaphosa na tlačovej konferencii. „Dospeli sme k zhode na prvej fáze procesu rozširovania a ďalšie fázy budú nasledovať,“ dodal s tým, že hoci štáty BRICS sa na rozšírení zhodli po dvoch dňoch rokovaní na prebiehajúcom summite, na tejto idei pracovali dlhšie ako rok. Debata o rozšírení bola hlavnou témou trojdňového summitu v juhoafrickom hlavnom meste.

Zatiaľ čo všetky krajiny BRICS verejne vyjadrili rozšíreniu podporu, medzi jednotlivými lídrami panovali rozpory v otázke, ako rýchlo a o koľko členov by sa mal blok rozšíriť. O členstvo v BRICS má podľa údajov juhoafrických úradov záujem zhruba 40 krajín sveta, z ktorých 22 o prijatie formálne požiadalo. Predstavujú nesúrodú skupinu možných kandidátov, často motivovaných túžbou vyrovnať globálne podmienky a vyvážiť svetový poriadok. Skupina BRICS je tak často vnímaná ako alternatíva k skupine vyspelých ekonomík G7.

Napriek tomu, že v súčasných štátoch BRICS žije zhruba 40 percent svetovej populácie a ich celkový HDP tvorí štvrtinu svetovej ekonomiky, podieľajú sa len na 18 percentách svetového obchodu a kvôli absencii zrozumiteľnej vízie stále zaostávajú za svojou potenciálnou váhou ako hráča na globálnom politickom a ekonomickom poli, komentovala agentúra Reuters. Toto rozšírenie o nových členov predstavuje historický moment,“ povedal čínsky prezident Si Ťin-pching. Dodal, že ukazuje odhodlanie krajín BRICS k jednote a spolupráci s ostatnými rozvíjajúcimi sa krajinami a napĺňa očakávania medzinárodnej komunity.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.