# investujte na fin trhoch  19. 2. 2024

Dopad Brexitu podľa Goldman Sachs

Brexit

Brexit poškodil Spojené kráľovstvo, ktoré zaostáva za ostatnými vyspelými ekonomikami, tvrdí vo svojej novej analýze banka Goldman Sachs (GS). Je to výsledkom najnovšej analýzy,  ktorej cieľom bolo kvantifikovať ekonomické náklady pri hlasovaní o odchode z EÚ. V analýze, ktorú banka nazvala „Štrukturálne a cyklické náklady Brexitu“ odhaduje, že ekonomika Spojeného kráľovstva rástla za posledných osem rokov o 5% menej ako iné porovnateľné krajiny. Skutočný zásah do britskej ekonomiky by mohol byť kdekoľvek od 4% do 8% reálneho hrubého domáceho produktu (HDP), uviedla banka, pričom uznala ťažkosti pri extrakcii vplyvu Brexitu z iných súbežných ekonomických udalostí ako pandémia a energetická kríza z roku 2022.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Reálny HDP ako  metrika rastu bola upravená o infláciu. Goldman Sachs pripísala ekonomický výpadok trom kľúčovým faktorom: zníženému medzinárodnému obchodu, menšími firemnými investíciami a nedostatku pracovných síl v dôsledku nižšej imigrácie z EÚ. Hovorca ministerstva financií Spojeného kráľovstva povedal, že vláda „maximálne využíva slobody Brexitu na rast ekonomiky“ vrátane zrušenia zákona EÚ o finančných službách, ktorý by podľa nej mohol uvoľniť potenciálne investície vo výške 100 miliárd libier (125 miliárd dolárov) v nasledujúcom desaťročí.

Spojené kráľovstvo hlasovalo 23. júna 2016 v pomere 52% ku 48% za odchod z EÚ, ale oficiálne vystúpilo z únie až 31. januára 2020. Za toto obdobie až do dnešného dňa mal obchod s tovarom v Spojenom kráľovstve podľa odhadov banky od hlasovania o odchode o približne 15% nižší výkon ako ostatné vyspelé ekonomiky, zatiaľ čo firemné investície klesli „výrazne pod úroveň“ pred referendom. „Dôkazy celkovo poukazujú na značné dlhodobé výstupné náklady Brexitu,“ uviedli autori správy. Banka poznamenala, že zníženie medzinárodného obchodu bolo v súlade s očakávaniami a nedostatočná výkonnosť firemných investícií bola „výraznejšia“, ako sa očakávalo. Uviedla však, že posuny v modeloch prisťahovalectva predstavujú najdôležitejšie cyklické dôsledky pre ekonomiku Spojeného kráľovstva – a najmä infláciu. „Zmena v imigračných tokoch po Brexite znížila elasticitu ponuky pracovnej sily v Spojenom kráľovstve, čo prispelo k postpandemickému nárastu inflácie a poukázalo na cyklickejší trh práce a inflačné tlaky v budúcnosti,“ uvádza sa v správe.

Reálny HDP na obyvateľa v Spojenom kráľovstve sotva vzrástol nad úrovne pred pandémiou Covid a v súčasnosti je o 4% nad úrovňou z polovice roku 2016 v porovnaní s 8% v Eurozóne a 15% v USA. Spojené kráľovstvo medzitým zaznamenalo v tomto období vyššiu infláciu, pričom spotrebiteľské ceny v Spojenom kráľovstve od polovice roka 2016 vzrástli o 31% v porovnaní s 27% v USA a 24% v Eurozóne.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.