# investujte na fin trhoch  10. 6. 2024

ECB znižuje úrokové sadzby po piatich rokoch

Obdobie zvyšovania nákladov na financie sa skončilo. Po niekoľkých mesiacoch očakávania Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok pristúpila k znižovaniu úrokových sadzieb.

Rada guvernérov na základe aktualizovaného hodnotenia výhľadu inflácie, dynamiky jadrovej inflácie a transmisie menovej politiky usúdila, že nastal čas na zmiernenie reštriktívneho nastavenia menovej politiky. Úrokové sadzby v Eurozóne sa predtým nezmenili deväť mesiacov po sebe. Od zasadania ECB v septembri 2023 však inflácia klesla o viac ako 2,5 percentuálneho bodu a inflačný výhľad sa výrazne zlepšil.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

ECB v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku po piatich rokoch a znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Konkrétne, hlavná refinančná sadzba bola znížená o 0,25 percentuálneho bodu na 4,25% z 22-ročného maxima 4,50%. Depozitná sadzba klesla na 3,75% a sadzba na jednodňové refinančné operácie bola znížená na 4,50%. Prezidentka ECB Christine Lagarde uviedla, že existuje silná pravdepodobnosť, že toto rozhodnutie znamená začiatok znižovania sadzieb z ich historického maxima. Dodala však, že ďalšie kroky budú „závisieť od údajov, ktoré dostanú“.

Európska centrálna banka začala proces zvyšovania úrokových sadzieb ešte v júli 2022. Jej hlavným cieľom bolo dostať pod kontrolu rastúcu infláciu, spôsobenú hlavne pandemickými narušeniami globálnych dodávateľských reťazcov, ktoré viedli k nedostatku tovarov a zvýšeniu cien. Tento cieľ sa ECB postupne darí dosahovať a aktuálny krok k uvoľneniu menovej politiky by mal podporiť hospodárstvo Eurozóny.

K zmierneniu inflačných tlakov a očakávaní na všetkých horizontoch prispela reštriktívna menová politika ECB, uviedla Rada guvernérov. Táto politika obmedzovala dopyt a stabilizovala inflačné očakávania, čo výrazne pomohlo spomaliť rast spotrebiteľských cien. Rada však upozornila, že aj napriek pokroku v posledných štvrťrokoch zostávajú domáce cenové tlaky vysoké, čo je dôsledkom výrazného rastu miezd. Preto sa očakáva, že inflácia zostane nad cieľovými dvomi percentami aj v budúcom roku.

Prečo to neurobil aj FED? Na čo čaká?

Americká centrálna banka (FED) zatiaľ neznížila úrokové sadzby. FED čaká na jasnejšie signály o spomalení inflácie a celkového ekonomického rastu v USA. Inflácia v USA sa pohybuje okolo 3,5%, čo je vyššie než v Eurozóne, a preto FED zatiaľ nevidí potrebu znižovania sadzieb.

Ako na to reagovali trhy?

Finančné trhy reagovali pozitívne na oznámenie ECB o znížení sadzieb. Kurz eura zaznamenal mierne posilnenie voči doláru na hodnotu 1,10 USD za euro. Akciové trhy v Eurozóne zaznamenali nárast, keďže investori očakávajú, že lacnejšie úvery povedú k nárastu investícií a spotreby.

Čo môžeme očakávať do budúcna?

Do budúcnosti môžeme očakávať, že ECB bude pokračovať v monitorovaní ekonomických ukazovateľov a v prípade potreby pristúpi k ďalším opatreniam na podporu ekonomiky. Očakáva sa, že zníženie sadzieb bude mať postupný pozitívny dopad na hospodársky rast a neohrozí návrat inflácie k cieľovej hodnote 2%. Rovnako bude zaujímavé sledovať, kedy a ako zareaguje FED a ostatné centrálne banky na globálny ekonomický vývoj.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.