# investujte na fin trhoch  15. 3. 2022

Hrozí svetu ďalšia čipová kríza?

Svetovej ekonomike hrozia ďalšie problémy. Otvorene sa začína hovoriť o novej čipovej kríze, ktorú môže vyvolať vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. U našich východných susedov sa totiž vyrába približne polovica svetovej produkcie neónu, ktorý je jednou z kľúčových ingrediencií pri výrobe polovodičov, teda čipov.

Agentúra Reuters odhaduje, že ukrajinské spoločnosti Ingas a Cryoin vyrábajú 45 až 54% všetkého neónu využívaného pri produkcii polovodičov. Poradenská spoločnosť Techcet konštatuje, že globálna spotreba neónu pri výrobe čipov predstavovala v minulom roku približne 540 ton. Polovica je teraz ohrozená a hrozí teda ďalšie zvyšovanie cien.

Prvú krízu týkajúcu sa polovodičov spôsobila pandémia koronavírusu. V období jej nástupu stúpol záujem o mobilné telefóny, laptopy a ďalšiu elektroniku. Z čipov sa stal nedostatkový tovar, čo malo následne negatívny vplyv napríklad aj na produkciu automobilov. Polovodiče chýbali. Situácia sa mala čoskoro vrátiť do normálu, ibaže konflikt na Ukrajine ju môže opäť výrazne zhoršiť.

Ingas z Mariupolu a Cryoin z Odessy

Dostupné informácie prezrádzajú, že Ingas pred ruskou inváziou produkoval 15 000 až 20 000 metrov kubických neónu mesačne. Ten následne mieril k zákazníkom v Tajwane, Kórejskej republike, Číne, USA a v Nemecku, pričom až 75% celkového objemu sa využívalo pri produkcii polovodičov. Táto spoločnosť sídli v Mariupole.

Cryoin je len o niečo menší a mesačne produkuje 10 000 až 15 000 metrov kubických neónu. Jeho sídlom je Odessa, ktorá je vojnou takisto skúšaná. Obe spoločnosti po začiatku vojenského konfliktu prerušili svoju činnosť a už teraz je jasné, že neónu bude kvôli tomu čoskoro nedostatok.

Veľkí hráči majú zásoby

„Najväčší výrobcovia polovodičov ako Intel, Samsung alebo TSMC disponujú väčšou kúpnou silou a majú teda zásoby, ktoré im môžu pokryť dlhšie obdobie. Dva mesiace a možno aj viac,“ povedala prezidentka Techcetu Lita Shon-Royová. „Avšak mnoho ďalších výrobcov čipov nemá takúto rezervu.“

Ukrajinský neón je vedľajším produktom ruskej výroby ocele. Plyn, ktorý si nachádza uplatnenie aj v laserovej očnej chirurgii, sa okrem toho produkuje aj v Číne. Situácia je však pomerne kritická, pretože ceny neónu boli pod tlakom už kvôli globálnej pandémii a od decembra stúpli o približne 500 %. V samotnej Číne išli nahor zo 400 juanov za meter kubický (v prepočte 56 eur) v októbri na viac ako 1 600 juanov (224 eur) vo februári.

Jeden z problémov spočíva v tom, že presmerovanie výroby neónu do iných tovární nie je jednoduché. Podľa Richarda Barnetta zo spoločnosti Supplyframe by bolo možné tento krok zrealizovať v priebehu deviatich mesiacov až dvoch rokov. Do tých okamihov však môžu ceny neónu vystreliť do obrovských výšok.

Spoločnosti tlmia obavy

„Neočakávame žiadny vplyv na náš dodávateľský reťazec,“ informovala prostredníctvom oficiálneho stanoviska, ktoré cituje Economic Times, spoločnosť Intel. „Našou stratégiou je mať dostatočne diverzifikovaný globálny dodávateľský reťazec, ktorý minimalizuje riziko potenciálnych lokálnych výpadkov.“

S podobným pohľadom však celkom nesúhlasí analytička IDC Nina Turnerová. „Jednotlivé spoločnosti podľa mňa úmyselne tlmia svoje obavy týkajúce sa nedostatku neónu,“ skonštatovala v rozhovore pre marketplace.org. „Na druhej strane si však myslím, že v týchto okamihoch pracujú na rezervných plánoch.“

Vplyv na finančné trhy

Aký vplyv má situácia na finančné trhy? Prinášame vám prehľad vývoja hodnoty akcií niekoľkých spoločností, ktoré sú závislé od dostupnosti a ceny polovodičov.

Hodnota akcií spoločnosti Intel

Hodnota akcií spoločnosti Nvidia

Hodnota akcií spoločnosti Qualcomm

Hodnota akcií spoločnosti AMD

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.