# investujte na fin trhoch  25. 5. 2020

Je aktuálne vhodná doba na investovanie?

Všetko zlé je na niečo dobré, prípadne každá minca má dve strany. Platí to azda o všetkých sférach života a spomínané konštatovanie vieme preniesť aj do investorskej oblasti. V kríze sa totiž núkajú aj zaujímavé možnosti zárobkov.

Na jednej strane zastavenie ekonomického rastu, pokles HDP a rastúca nezamestnanosť, no na strane druhej vhodné investorské príležitosti. Stará pravda totiž hovorí, že investovať treba práve v čase krízy a zisky môžu byť enormné. Nuž a je len na nás, ktorý prístup si vyberieme; buď lamentovanie alebo hľadanie príležitostí.

Nástup krízy a negatívny šok pre investorov

Aktuálnu – na jednej strane neradostnú – situáciu veľmi dobre odrážajú akciové trhy, ktoré pomerne citlivo reagujú na každú globálnu udalosť. Nástup krízy bol natoľko vážny, že akciový index S&P 500 klesol z hodnoty 3 386,15, ktorú mal 19. februára, až na úroveň 2 237,40 evidovanú k 23. marcu. Prepad predstavoval bezmála 34%.

Keď to prevedieme do úplne zjednodušeného príkladu, tak ak niekto v polovici februára vlastnil portfólio akcií v celkovej hodnote 10 000 eur, na konci marca malo hodnotu už len 6 610 eur.

Zotavovanie trhov a núkajúce sa príležitosti

Z prísne krátkodobého hľadiska ide o takýto negatívny moment, ale existuje aj druhý pohľad; ak niekto kúpil podiely v 23. marcový deň, tak už k 14. aprílu bol v pluse o 27,2% (hodnota indexu bola 2 846,06) a k 19. máju dokonca o 32,4% (2 962,24).

Akciové trhy sa za ten čas čiastočne zotavili a po dvoch tretinách mája boli „len“ o približne 12,5% pod hodnotou, akú mali pred krízou. To by naznačovalo, že aj v týchto okamihoch sa ešte oplatí investovať a potom si počkať, kým sa index vráti do normálu. Ešte totiž existuje priestor pre jeho ďalší rast.

Zdroj grafu: https://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND

Avšak príde to v krátkodobom časovom horizonte alebo bude investor musieť čakať pol roka, rok, dva roky, prípadne ešte dlhšie? Skutočne sa dočkáme toho, že sa všetko vráti minimálne do predchádzajúceho stavu alebo dokonca porastie ešte vyššie?

Čakať v ústraní môže byť chyba

„V tomto prostredí nie je prekvapujúce, že niektorí investori sa držia bokom,“ uviedol finančný analytik Yahoo a investor Rupert Hargreaves, podľa ktorého si nie každý trúfa v tomto okamihu niečo robiť. „Ale to môže byť chyba. Prieskumy ukazujú, že najlepším okamihom pre investovanie v kríze je ten, keď sa mu všetci ostatní vyhýbajú.“

Kríza postupne ustupuje, avšak zanechala škody, z ktorých sa jednotlivé ekonomiky nespamätajú len tak zo dňa na deň. Podľa spomínaného odborníka sa však z dlhodobého hľadiska netreba báť: „Síce nie je možné predpovedať, čo prinesie budúcnosť akciovým trhom, vieme, že z dlhodobého hľadiska sa zotavili z každej veľkej rany.“

Netreba premeškať príležitosť

Hargreaves vzápätí varoval, že v tejto chvíli vôbec netušíme, ako sa trh zachová v najbližšej dobe. To sa jednoducho nedá a investori sa aj preto „musia pripraviť na možnú ďalšiu nestálosť. V priebehu najbližších týždňov a mesiacov, keď spoznáme skutočný dopad koronavírusovej krízy, trh môže padnúť ešte nižšie. Ale môže aj porásť. To nevieme.“

Krátkodobé časové hľadisko teda prináša aj určité riziká, všeobecný pohľad je však zrejmý. „Ak máte peniaze, ktoré môžete investovať už dnes, nemá význam čakať na to, kým sa kríza celkom skončí. Kým sa tak stane, môžete premeškať príležitosť. Namiesto toho bude najlepšie stanoviť si pravidelný investičný plán a nechať trh odviesť tvrdú prácu za vás,“ dodal Rupert Hargreaves.

Ariely a tri typy ľudí

S podobnou otázkou bol konfrontovaný aj Dan Ariely, ktorý je známy hlavne ako behaviorálny ekonóm. Celý profesionálny život sa zaujímal o to, ako ľudia podvedome reagujú na určité situácie, napísal niekoľko prelomových kníh a dostal aj Nobelovu cenu. Od CNBC teraz dostal otázku týkajúcu sa toho, ako budú/ako by mali potenciálni investori v tomto období konať.

„Podľa mňa existujú tri typy ľudí,“ zamyslel sa. „Prvý typ je taký, ktorý nemá žiadne výnimočné informácie o akciovom trhu a uvedomuje si to. Druhý typ toho o akciových trhoch tiež veľa nevie, ale myslí si, že vie. Nuž a tretí typ, to sú ľudia, ktorí toho o akciách skutočne vedia veľa. V tejto skupine je ich však len veľmi málo.“

Investovať len za pomoci odborníkov

„Je celkom jasné, že ľudia z prvej skupiny by nemali obchodovať. Nevedia nič výnimočné. Ale ani ľudia, ktorí toho tiež veľa nevedia, ale myslia si, že vedia (druhá skupina, pozn. autora), by nemali nič robiť. Rozhodnutia by teda mali robiť len tí, ktorí sa skutočne vyznajú,“ dodal Dan Ariely.

Z uvedených skutočností vyplýva jediné rozumné odporúčanie, ktoré je možné v týchto časoch dať. Voľné zdroje treba rozhodne investovať, avšak nie na vlastnú päsť. Vždy je lepšie staviť na odborníkov, ktorí do situácie vidia a pre ktorých je tento biznis dennodenným chlebíčkom.

Čo odporúčame?

Z pohľadu investičných produktov by sme v súčasnosti investorom odporúčali najväčší akciový podielový fond na SlovenskuGlobal Index. Veľkosť jeho majetku je aktuálne viac ako 100 miliónov eur, pričom jeho vklady pochádzajú od slovenských investorov.

Vývoj fondu Global Index za posledný rok:

Podielový fond Global Index je vhodný pre skúsenejších dynamických investorov očakávajúcich vyššie zhodnotenie, ktorí však na druhej strane vedia akceptovať zvýšenú krátkodobú volatilitu. Aj preto je odporúčaný investičný horizont stanovený na minimálne 5 rokov. Najmenší možný vklad je na úrovni 20 eur.

Viac informácii o fonde si môžete pozrieť na IAD youtube kanáli alebo vypočuť ako podcast v dostupných podcastových aplikáciách ako napr. Spotify alebo Apple podcasts.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.