# investujte na fin trhoch  19. 4. 2021

Kolaps miliardovej spoločnosti

Pred nedávnom sa cez Wall street prehnala búrka, ktorá so sebou zmietla jednu súkromnú investičnú spoločnosť menom Archegos Capital Management. Archegos z gréčtiny znamená líder alebo ten, ktorý sa ujíma vedenia v akejkoľvek situácii a poskytuje tak príklad. Na čele tejto firmy stál donedávna Bill Hwang. Pán Hwang, 57-ročný ostrieľaný investor, už raz odsúdený za insider trading, teda za obchodovanie s akciami verejnej spoločnosti alebo inými cennými papiermi na základe podstatných, neverejných informácií o spoločnosti. Spravoval 10 miliárd dolárov. Požičal si miliardy dolárov od bánk po celom svete, od Wall street cez Zürich až po Tokyo, aby si vybudoval obrovské koncentrované pozície na niekoľkých amerických a čínskych akciách. Do polovice marca 2021 operoval pán Hwang s finančnou silou (cez finančnú páku, hovorí sa o páke priemernej 5:1 a viac) v hodnote 20 miliárd dolárov v spoločnosti ViacomCBS, čo urobilo z neho najväčšieho inštitucionálneho akcionára mediálnej spoločnosti. Ďalšie koncentroval do spoločnosti Discovery – ďalšia mediálna spoločnosť, a čínskych akcií vrátane spoločnosti na výrobu e-cigariet RLX Technologies a vzdelávacej spoločnosti GSX Techedu.

Málokto však vedel o jeho celkovej angažovanosti, pretože akcie sa väčšinou držali prostredníctvom zložitých finančných derivátov (cez Total return swap). To sa zmenilo koncom marca, presne pondelok 22. marca, keď spoločnosť ViacomCBS oznámila plány na predaj nových akcií verejnosti. Dúfala, že dohoda prinesie nové finančné prostriedky v hodnote 3 miliárd dolárov na financovanie jej strategických plánov. Očakávala sa angažovanosť pána Hwanga. Ale niekedy medzi oznámením dohody a jej dokončením v stredu ráno zmenil pán Hwang plány. Dôvody nie sú celkom jasné. Jeho rozhodnutie spôsobilo, že úsilie o získanie finančných prostriedkov ViacomCBS sa skončilo na hodnote len 2,65 miliárd dolárov, čo bolo výrazne menej ako pôvodný cieľ. Vedúci predstavitelia ViacomCBS boli frustrovaní, keď o tom počuli. Investori, ktorí dostali v novej akciovej ponuke väčšie podiely, ako sa očakávalo a videli, že ich ponuka zaostáva, zároveň akciu predávali a na trhu nastal prebytok ponuky, čím sa jej cena ešte viac znížila. Práve v tejto dobe sa zrejme už veľké banky dozvedeli o angažovanosti Archegosu a nastal zápas o čas. Keď hlavne americké bankové domy v piatok zaplavili trh príkazmi na predaj, akcie spoločnosti ViacomCBS a taktiež aj Discovery, RLX Technologies a GSX Techedu pokračovali v strmom poklese aj naďalej. Akcie ViacomCBS klesli o viac ako 50 percent od chvíle, keď dosiahli svoj vrchol 22. marca. Do problémov sa Archegos dostal, keď bol vyzvaný na tzv. margin call, požiadavka obchodníka voči investorovi obchodujúcemu na maržu na navýšenie prostriedkov na účte tak aby dorovnal výšku minimálnej marže. Toto nebola spoločnosť schopná splniť a veritelia sa zmocnili jej aktív a predali ich, čo viedlo k jednej z najväčších implózií investičnej spoločnosti od finančnej krízy v roku 2008.

Straty spoločnosti Archegos spôsobili likvidáciu masívnych pozícií akcií v hodnote viac ako 30 -100 miliárd dolárov cez tzv. blokové obchody. Švajčiarska banka Credit Suisse, ktorá konala príliš pomaly oproti americkým konkurenčným bankám oznámila predpokladanú stratu vo výške takmer 4 mld eur a banka Nomura vo výške takmer 2 mld dolárov v spojitosti s Archegos Capital Management. Takmer cez noc sa osobné bohatstvo pána Hwanga scvrklo. Je to príbeh starý ako samotná Wall Street, kde správna kombinácia ambícií, dôvtipu a načasovania môže generovať fantastické zisky – avšak rozpadnúť sa môže v okamihu, keď sa zmenia podmienky.

Poučenie na záver: „Hneď teraz“ je spojenie, ktoré vo svete investícií nemá miesto.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.