# investujte na fin trhoch  3. 7. 2023

Vojna na poli polovodičov

Tento týždeň Holandsko zverejnilo nové pravidla pre export zariadení využívaných na výrobu polovodičov. Napriek tomu, že v nariadení sa neuvádza žiadna konkrétna spoločnosť ani konkrétna krajina, ktorej sa to bezprostredne týka, ľudia znalí veci vedia, že reč je o holandskej spoločnosti ASML a o Číne.

ASML je najhodnotnejšia Európska spoločnosť a zároveň jediná spoločnosť na svete, ktorá dokáže vyrábať zariadenia na výrobu polovodičov na princípe DUV alebo hlboko ultrafialového svetla. Jedno takéto zariadenie stojí približne 200 miliónov dolárov, pričom takýto prístroj dokáže vyrobiť polovodič menší ako 7 nanometrov. Len pre porovnanie, najnovšie telefóny od spoločnosti Apple, fungujú na báze mikročipov o veľkosti 5 nanometrov. Momentálne existuje iba niekoľko spoločností na svete, ktoré môžu mať prístup k takýmto prístrojom.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Nové nariadenie holandskej vlády má obmedziť prístup k najmodernejšej technológií pre Čínsky trh, pričom existujú dva primárne dôvody, prečo je tomu tak. Prvý dôvod je technologický a druhý geopolitický. Z technologického hľadiska mikročipy alebo polovodiče tvoria neoddeliteľnú súčasť pri vývoji nových technológií, akou je napríklad umelá inteligencia, alebo pri výrobe nových zbraní.  Obmedzením dodávky mikročipov Číne si západný svet chce udržať technologický náskok, ktorý sa Číne darí každým rokom zmenšovať. V istých oblastiach sa dokonca Číne podarilo predbehnúť západ, ako napríklad pri výrobe batérií alebo solárnych panelov, čo v istých krajinách vyvoláva obavu zo závislosti od Číny. Z hľadiska geopolitiky je Čína čoraz viac vnímaná západným svetom ako potenciálna hrozba a súčasné nariadenie má zamedziť, aby sa najnovšie technológie využívali nesprávnym spôsobom.

Čína vníma problém s polovodičmi veľmi podobne a ako proti reakciu zamedzila americkej spoločnosti Micron Technologies prístup na svoj trh. Micron Technologies sa špecializuje na výrobu pamäťových čipov, bez ktorých žiadne zariadenie nedokáže fungovať. Obmedzením prístupu na Čínsky trh, stratí Micron Technologies významnú časť svojich výnosov a rovnako aj hodnoty spoločnosti. Z reakcií jednej aj druhej strany je viditeľné, že odvetvie mikročipov sa stáva bojovým poľom, na ktorom geopolitické záujmy jednotlivých krajín prevažujú nad tými ekonomickými.

Pre investorov to je neľahká situácia. Spoločnosti v odvetví mikročipov sú väčšinou veľké verejne obchodovateľné spoločnosti, ktorých akcionári sú rôzne dôchodkové a správcovské spoločnosti, za ktorými stoja bežní ľudia. Pri obchodných vojnách strácajú investori na obidvoch stranách barikády. Aj keď je história plná obchodných vojen, väčšinou ekonomické záujmy zvíťazia a nájde sa ekvilibrium, pri ktorom dokážu profitovať obidve strany konfliktu. Vtedy to býva príležitosť pre investorov s dlhým časovým horizontom, ktorí sa dokážu povzniesť za horizont aktuálnych udalostí a profitovať z aktuálnej nervozity na trhoch.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.